Socialförsäkringsskydd i andra EU-medlemsstater

01-02-2018

Samordning av socialförsäkringssystemen underlättar den fria rörligheten för personer inom EU. En genomgripande reform av lagstiftningen på detta område genomfördes 2010 och har kompletterats med ytterligare rättsakter som förbättrar skyddet av mobila arbetstagarnas rättigheter. 2016 infogade kommissionen ett antal nya förslag i paketet om arbetstagarnas rörlighet i syfte att ytterligare reformera systemet och anpassa det till den moderna ekonomiska och sociala verkligheten i EU.

Samordning av socialförsäkringssystemen underlättar den fria rörligheten för personer inom EU. En genomgripande reform av lagstiftningen på detta område genomfördes 2010 och har kompletterats med ytterligare rättsakter som förbättrar skyddet av mobila arbetstagarnas rättigheter. 2016 infogade kommissionen ett antal nya förslag i paketet om arbetstagarnas rörlighet i syfte att ytterligare reformera systemet och anpassa det till den moderna ekonomiska och sociala verkligheten i EU.