Sysselsättningspolitiken

01-01-2018

Ett av de främsta målen med Europa 2020-strategin är att skapa fler och bättre arbetstillfällen. Den europeiska sysselsättningsstrategin, med dess övervakningsprocess och anslutna finansieringsinstrument, bidrar till ”mjuk samordning”. EU-lagstiftningen är relevant på vissa områden, även om det i första hand är de nationella regeringarna som ansvarar för sysselsättnings- och socialpolitiken.

Ett av de främsta målen med Europa 2020-strategin är att skapa fler och bättre arbetstillfällen. Den europeiska sysselsättningsstrategin, med dess övervakningsprocess och anslutna finansieringsinstrument, bidrar till ”mjuk samordning”. EU-lagstiftningen är relevant på vissa områden, även om det i första hand är de nationella regeringarna som ansvarar för sysselsättnings- och socialpolitiken.