Europeiska socialfonden

01-02-2018

Europeiska socialfonden (ESF) inrättades genom Romfördraget för att förbättra arbetstagarnas rörlighet och deras möjligheter att få arbete. Fondens uppgifter och reglerna för verksamheten har därefter reviderats för att avspegla utvecklingen av det ekonomiska läget och sysselsättningen i medlemsstaterna samt de politiska prioriteringar som fastställts på EU-nivå.

Europeiska socialfonden (ESF) inrättades genom Romfördraget för att förbättra arbetstagarnas rörlighet och deras möjligheter att få arbete. Fondens uppgifter och reglerna för verksamheten har därefter reviderats för att avspegla utvecklingen av det ekonomiska läget och sysselsättningen i medlemsstaterna samt de politiska prioriteringar som fastställts på EU-nivå.