Förnybar energi

01-01-2018

Förnybara energikällor (vindkraft, solenergi, vattenkraft, havsenergi, geotermisk energi, biomassa och biodrivmedel) är alternativ till fossila bränslen. De bidrar till minskade växthusgasutsläpp, en diversifierad energiförsörjning och ett minskat beroende av osäkra och instabila marknader för fossila bränslen, särskilt olja och gas. EU-lagstiftningen om främjande av förnybar energi har genomgått en betydande utveckling de senaste åren. EU:s ledare fastställde 2009 ett mål att 20 % av EU:s energiförbrukning skulle komma från förnybara källor senast 2020. Man enades 2018 om målet att 32 % av EU:s energiförbrukning skulle komma från förnybara källor senast 2030. De framtida politiska ramarna för perioden efter 2030 diskuteras för närvarande.

Förnybara energikällor (vindkraft, solenergi, vattenkraft, havsenergi, geotermisk energi, biomassa och biodrivmedel) är alternativ till fossila bränslen. De bidrar till minskade växthusgasutsläpp, en diversifierad energiförsörjning och ett minskat beroende av osäkra och instabila marknader för fossila bränslen, särskilt olja och gas. EU-lagstiftningen om främjande av förnybar energi har genomgått en betydande utveckling de senaste åren. EU:s ledare fastställde 2009 ett mål att 20 % av EU:s energiförbrukning skulle komma från förnybara källor senast 2020. Man enades 2018 om målet att 32 % av EU:s energiförbrukning skulle komma från förnybara källor senast 2030. De framtida politiska ramarna för perioden efter 2030 diskuteras för närvarande.