Hållbar konsumtion och produktion

01-11-2017

Hållbar tillväxt är ett av EU:s främsta mål. Inför den globala bristen på naturresurser gäller det för producenter och konsumenter framför allt att ”göra mer med mindre”. För att gripa sig an denna utmaning under en period med snabba klimatförändringar och växande efterfrågan på energi och resurser har EU infört en rad strategier och initiativ som syftar till hållbar konsumtion och produktion. Dessa ska förbättra produkternas totala miljöprestanda under hela livscykeln, stimulera efterfrågan på bättre produkter och bättre produktionsteknik och hjälpa konsumenterna att fatta välgrundade beslut.

Hållbar tillväxt är ett av EU:s främsta mål. Inför den globala bristen på naturresurser gäller det för producenter och konsumenter framför allt att ”göra mer med mindre”. För att gripa sig an denna utmaning under en period med snabba klimatförändringar och växande efterfrågan på energi och resurser har EU infört en rad strategier och initiativ som syftar till hållbar konsumtion och produktion. Dessa ska förbättra produkternas totala miljöprestanda under hela livscykeln, stimulera efterfrågan på bättre produkter och bättre produktionsteknik och hjälpa konsumenterna att fatta välgrundade beslut.