Resurseffektivitet och den cirkulära ekonomin

01-04-2018

Tidigare och rådande mönster i resursutnyttjandet har resulterat i stora föroreningar, försämrad miljö och utarmning av naturresurser. EU har länge haft en avfallspolitik och har traditionellt sett fokuserat på en miljömässigt hållbar avfallshantering. Färdplanen för ett resurseffektivt Europa och paketet om cirkulär ekonomi har möjlighet att hejda denna trend genom att före 2050 omvandla EU:s ekonomi till en hållbar ekonomi. De fyra nya direktiven om avfall i paketet om cirkulär ekonomi inför nya avfallshanteringsmål avseende förebyggande, återanvändning, materialåtervinning och deponering.

Tidigare och rådande mönster i resursutnyttjandet har resulterat i stora föroreningar, försämrad miljö och utarmning av naturresurser. EU har länge haft en avfallspolitik och har traditionellt sett fokuserat på en miljömässigt hållbar avfallshantering. Färdplanen för ett resurseffektivt Europa och paketet om cirkulär ekonomi har möjlighet att hejda denna trend genom att före 2050 omvandla EU:s ekonomi till en hållbar ekonomi. De fyra nya direktiven om avfall i paketet om cirkulär ekonomi inför nya avfallshanteringsmål avseende förebyggande, återanvändning, materialåtervinning och deponering.