Kampen mot klimatförändringarna

01-02-2018

Europeiska unionen (EU) är en av de ledande stora ekonomierna i fråga om att bekämpa utsläpp av växthusgaser. EU hade 2018 skurit ner sina utsläpp av växthusgaser med 23 procent jämfört med 1990-års nivåer, och det har åtagit sig att senast 2030 ha minskat utsläppen med 40 procent. I december 2019 presenterade Europeiska kommissionen (kommissionen) den europeiska gröna given, och föreslår nu en uppsättning åtgärder som syftar till att höja EU:s ambitionsnivå vad gäller minskningen av utsläppen av växthusgaser till 2030 och utfasningen av fossila bränslen i EU:s ekonomi senast 2050, vilket är i linje med Parisavtalet. För att hjälpa EU att slå in på en balanserad väg mot koldioxidneutralitet senast 2050 föreslog kommissionen i september 2020 att klimatambitionen avseende minskningsmålet för utsläpp av växthusgaser skulle höjas till 55 procent senast 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

Europeiska unionen (EU) är en av de ledande stora ekonomierna i fråga om att bekämpa utsläpp av växthusgaser. EU hade 2018 skurit ner sina utsläpp av växthusgaser med 23 procent jämfört med 1990-års nivåer, och det har åtagit sig att senast 2030 ha minskat utsläppen med 40 procent. I december 2019 presenterade Europeiska kommissionen (kommissionen) den europeiska gröna given, och föreslår nu en uppsättning åtgärder som syftar till att höja EU:s ambitionsnivå vad gäller minskningen av utsläppen av växthusgaser till 2030 och utfasningen av fossila bränslen i EU:s ekonomi senast 2050, vilket är i linje med Parisavtalet. För att hjälpa EU att slå in på en balanserad väg mot koldioxidneutralitet senast 2050 föreslog kommissionen i september 2020 att klimatambitionen avseende minskningsmålet för utsläpp av växthusgaser skulle höjas till 55 procent senast 2030 jämfört med 1990 års nivåer.