EU:s finanspolitiska ram

01-01-2018

För att säkerställa stabiliteten inom Ekonomiska och monetära unionen måste det finnas en robust ram med bestämmelser för att undvika ohållbara statsfinanser. En reform (en del av det så kallade ”sexpacket”) som ändrar stabilitets- och tillväxtpakten trädde i kraft i slutet av 2011. En annan reform på detta politikområde, dvs. det mellanstatliga fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen, som inbegriper finanspakten, trädde ikraft i början av 2013. En förordning om bedömning av nationella budgetförslag (en del av det så kallade ”tvåpacket”) trädde dessutom i kraft i maj 2013.

För att säkerställa stabiliteten inom Ekonomiska och monetära unionen måste det finnas en robust ram med bestämmelser för att undvika ohållbara statsfinanser. En reform (en del av det så kallade ”sexpacket”) som ändrar stabilitets- och tillväxtpakten trädde i kraft i slutet av 2011. En annan reform på detta politikområde, dvs. det mellanstatliga fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen, som inbegriper finanspakten, trädde ikraft i början av 2013. En förordning om bedömning av nationella budgetförslag (en del av det så kallade ”tvåpacket”) trädde dessutom i kraft i maj 2013.