EU:s monetära politik

01-02-2018

Europeiska centralbankssystemet (ECBS) omfattar ECB och de nationella centralbankerna i alla EU:s medlemsstater. Huvudmålet för ECBS är att upprätthålla prisstabilitet. För att nå detta huvudmål grundar ECB-rådet sina beslut på en tvåpelarstrategi för den monetära politiken och genomför dem med hjälp av både standardmässiga och icke-standardmässiga åtgärder. De viktigaste instrumenten för euroområdets normala monetära politik är öppna marknadstransaktioner, stående faciliteter och tillämpning av minimireserver. Som ett svar på finanskrisen har ECB även ändrat sin kommunikationsstrategi genom att ge framåtriktad vägledning om framtidsperspektiven för ECB:s räntepolitik på basis av prisstabilitetsutsikterna och har vidtagit ett antal icke-standardmässiga penningpolitiska åtgärder. Dessa inbegriper köp av tillgångar och statspapper på sekundärmarknaden, i syfte att trygga prisstabilitet och en effektiv penningpolitisk transmissionsmekanism.

Europeiska centralbankssystemet (ECBS) omfattar ECB och de nationella centralbankerna i alla EU:s medlemsstater. Huvudmålet för ECBS är att upprätthålla prisstabilitet. För att nå detta huvudmål grundar ECB-rådet sina beslut på en tvåpelarstrategi för den monetära politiken och genomför dem med hjälp av både standardmässiga och icke-standardmässiga åtgärder. De viktigaste instrumenten för euroområdets normala monetära politik är öppna marknadstransaktioner, stående faciliteter och tillämpning av minimireserver. Som ett svar på finanskrisen har ECB även ändrat sin kommunikationsstrategi genom att ge framåtriktad vägledning om framtidsperspektiven för ECB:s räntepolitik på basis av prisstabilitetsutsikterna och har vidtagit ett antal icke-standardmässiga penningpolitiska åtgärder. Dessa inbegriper köp av tillgångar och statspapper på sekundärmarknaden, i syfte att trygga prisstabilitet och en effektiv penningpolitisk transmissionsmekanism.