Europeiska rådet

01-10-2017

Europeiska rådet, som består av medlemsstaternas stats- och regeringschefer, ger Europeiska unionen de impulser som behövs för dess utveckling och fastställer de allmänna politiska riktlinjerna. Kommissionens ordförande deltar också utan rösträtt. Europaparlamentets talman talar inför Europeiska rådet när detta inleder sina möten. Lissabonfördraget gav Europeiska rådet ställning som en av unionens institutioner och försåg det med ett långvarigt ordförandeskap.

Europeiska rådet, som består av medlemsstaternas stats- och regeringschefer, ger Europeiska unionen de impulser som behövs för dess utveckling och fastställer de allmänna politiska riktlinjerna. Kommissionens ordförande deltar också utan rösträtt. Europaparlamentets talman talar inför Europeiska rådet när detta inleder sina möten. Lissabonfördraget gav Europeiska rådet ställning som en av unionens institutioner och försåg det med ett långvarigt ordförandeskap.