Turism

01-06-2017

Sedan december 2009 har turismen en egen rättslig grund. Den har dock ingen egen budgetpost i den innevarande fleråriga budgetramen för 2014–2020 eller i det senaste förslaget till flerårig budgetram för 2021–2027.

Sedan december 2009 har turismen en egen rättslig grund. Den har dock ingen egen budgetpost i den innevarande fleråriga budgetramen för 2014–2020 eller i det senaste förslaget till flerårig budgetram för 2021–2027.