Östasien

01-01-2018

Asien är den största och mest befolkade kontinenten och har stor geostrategisk betydelse för EU. EU har tre strategiska partner i Östasien: Kina, Japan och Republiken Korea. Regionen står inför säkerhetsmässiga problem, till exempel kärnvapenfrågan i Nordkorea och havstvisterna kring Sydkinesiska havet. EU är en stark ekonomisk aktör och en av de viktigaste aktörerna när det gäller att bidra med bistånd och utvecklingsstöd i syfte att främja institutionsuppbyggnad, demokrati, god samhällsstyrning och de mänskliga rättigheterna.

Asien är den största och mest befolkade kontinenten och har stor geostrategisk betydelse för EU. EU har tre strategiska partner i Östasien: Kina, Japan och Republiken Korea. Regionen står inför säkerhetsmässiga problem, till exempel kärnvapenfrågan i Nordkorea och havstvisterna kring Sydkinesiska havet. EU är en stark ekonomisk aktör och en av de viktigaste aktörerna när det gäller att bidra med bistånd och utvecklingsstöd i syfte att främja institutionsuppbyggnad, demokrati, god samhällsstyrning och de mänskliga rättigheterna.