Finansiellt stöd till EU:s medlemsstater

01-02-2018

De europeiska mekanismerna för finansiellt stöd syftar till att upprätthålla den finansiella stabiliteten inom EU och euroområdet, eftersom finansiella svårigheter i en medlemsstat kan få avsevärda följder för den makroekonomiska stabiliteten i andra medlemsstater. Det finansiella stödet är kopplat till makroekonomiska villkor (det är ett lån snarare än en skatteutjämning) för att säkerställa att medlemsstater som mottar sådant stöd genomför nödvändiga finanspolitiska, ekonomiska, strukturella och tillsynsrelaterade reformer. Reformerna godkänns och anges i särskilda dokument (samförståndsavtal) som offentliggörs på kommissionens webbplats och, i förekommande fall, på Europeiska stabilitetsmekanismens webbplats.

De europeiska mekanismerna för finansiellt stöd syftar till att upprätthålla den finansiella stabiliteten inom EU och euroområdet, eftersom finansiella svårigheter i en medlemsstat kan få avsevärda följder för den makroekonomiska stabiliteten i andra medlemsstater. Det finansiella stödet är kopplat till makroekonomiska villkor (det är ett lån snarare än en skatteutjämning) för att säkerställa att medlemsstater som mottar sådant stöd genomför nödvändiga finanspolitiska, ekonomiska, strukturella och tillsynsrelaterade reformer. Reformerna godkänns och anges i särskilda dokument (samförståndsavtal) som offentliggörs på kommissionens webbplats och, i förekommande fall, på Europeiska stabilitetsmekanismens webbplats.