Altiero Spinelli och hans roll på vägen mot Europeiska unionen

21-09-2016

Den 14 februari 1984 debatterade och antog Europaparlamentet förslaget till ”fördrag om upprättande av Europeiska unionen”, även kallat Spinelliförslaget efter namnet på föredraganden och samordnaren för det parlamentsutskott som utarbetade texten. Två år senare, den 23 maj 1986, dog Altiero Spinelli i Rom. I dag, 30 år senare, betraktas Spinelli och det förslag till fördrag han eftertraktade som centrala för Europeiska unionens integrationsprocess. Men förslaget till fördrag var bara kulmen på Spinellis politiska karriär. Spinelli var en man som föreställde sig ett enat Europa redan innan Europeiska gemenskapen var född. Hur Spinellis tankegångar och arbete utvecklades förstår vi bättre om vi först tittar på argumenten i Ventotenemanifestet och sedan hans verksamhet i Europeiska federaliströrelsen hela vägen fram till hans entré i de europeiska institutionerna, först som kommissionär och därefter som Europaparlamentariker. Under sin karriär gick denne italienske politiker inte bara igenom den europeiska integrationens olika etapper utan förutsåg dem ofta också. Han eftersträvade målet att skapa en politisk union mellan Europas länder med beslutsamhet och tillförsikt ända fram till slutet. Det sista steget tog Spinelli i den institution som han alltid hade sett som den mest representativa och bäst lämpade för att leda integrationsprocessen: Europaparlamentet.

Den 14 februari 1984 debatterade och antog Europaparlamentet förslaget till ”fördrag om upprättande av Europeiska unionen”, även kallat Spinelliförslaget efter namnet på föredraganden och samordnaren för det parlamentsutskott som utarbetade texten. Två år senare, den 23 maj 1986, dog Altiero Spinelli i Rom. I dag, 30 år senare, betraktas Spinelli och det förslag till fördrag han eftertraktade som centrala för Europeiska unionens integrationsprocess. Men förslaget till fördrag var bara kulmen på Spinellis politiska karriär. Spinelli var en man som föreställde sig ett enat Europa redan innan Europeiska gemenskapen var född. Hur Spinellis tankegångar och arbete utvecklades förstår vi bättre om vi först tittar på argumenten i Ventotenemanifestet och sedan hans verksamhet i Europeiska federaliströrelsen hela vägen fram till hans entré i de europeiska institutionerna, först som kommissionär och därefter som Europaparlamentariker. Under sin karriär gick denne italienske politiker inte bara igenom den europeiska integrationens olika etapper utan förutsåg dem ofta också. Han eftersträvade målet att skapa en politisk union mellan Europas länder med beslutsamhet och tillförsikt ända fram till slutet. Det sista steget tog Spinelli i den institution som han alltid hade sett som den mest representativa och bäst lämpade för att leda integrationsprocessen: Europaparlamentet.