Debatterna om EU:s framtid i Europaparlamentet 2018–2019: En sammanfattning av EU:s stats- och regeringschefers tal

08-05-2019

Detta dokument avslutar en serie med fyra briefingar om debatterna om EU:s framtid, med förklaringar av de åsikter som de olika stats- och regeringscheferna har framfört under Europaparlamentets plenarsammanträden från januari 2018 till april 2019. I den första delen av detta dokument beskrivs de övergripande frågor där det rådde samsyn och meningsskiljaktigheter mellan talarna, trenderna inom de behandlade ämnesområdena samt förslag som lades fram. I den andra delen innehåller dokumentet utdrag från några av talarnas viktigaste uttalanden och en mer detaljerad analys av deras olika ståndpunkter inom följande centrala politikområden: Ekonomiska och monetära unionen, migration, den sociala dimensionen, internationell handel, klimatförändringar och energi, säkerhet och försvar, nästa fleråriga budgetram samt institutionella frågor.

Detta dokument avslutar en serie med fyra briefingar om debatterna om EU:s framtid, med förklaringar av de åsikter som de olika stats- och regeringscheferna har framfört under Europaparlamentets plenarsammanträden från januari 2018 till april 2019. I den första delen av detta dokument beskrivs de övergripande frågor där det rådde samsyn och meningsskiljaktigheter mellan talarna, trenderna inom de behandlade ämnesområdena samt förslag som lades fram. I den andra delen innehåller dokumentet utdrag från några av talarnas viktigaste uttalanden och en mer detaljerad analys av deras olika ståndpunkter inom följande centrala politikområden: Ekonomiska och monetära unionen, migration, den sociala dimensionen, internationell handel, klimatförändringar och energi, säkerhet och försvar, nästa fleråriga budgetram samt institutionella frågor.