Den europeiska skyddsordern Direktiv 2011/99/EU: Europeisk implementeringsanalys

28-09-2017

I denna europeiska implementeringsanalys undersöks genomförandet av direktiv 2011/99/EU om den europeiska skyddsordern, en mekanism för ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder för brottsoffer, som skulle införlivas i medlemsstaternas nationella lagstiftning senast den 11 januari 2015. Bedömningen innehåller en analys av medlemsstaternas praxis, ett fastställande av ett antal frågor som kan bidra till att förklara varför den europeiska skyddsordern hittills har använts i väldigt begränsad utsträckning, samt rekommendationer för hur genomförandet av direktivet om den europeiska skyddsordern skulle kunna förbättras.

I denna europeiska implementeringsanalys undersöks genomförandet av direktiv 2011/99/EU om den europeiska skyddsordern, en mekanism för ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder för brottsoffer, som skulle införlivas i medlemsstaternas nationella lagstiftning senast den 11 januari 2015. Bedömningen innehåller en analys av medlemsstaternas praxis, ett fastställande av ett antal frågor som kan bidra till att förklara varför den europeiska skyddsordern hittills har använts i väldigt begränsad utsträckning, samt rekommendationer för hur genomförandet av direktivet om den europeiska skyddsordern skulle kunna förbättras.