EU-medborgare år 2016: Uppfattningar och förväntningar, kampen mot terrorism och radikalisering

01-07-2016

Denna Europaparlamentets särskilda Eurobarometerundersökning utfördes i Europeiska unionens 28 medlemsstater, mellan den 9 och den 18 april 2016, av TNS opinion. Den fokuserar på EU-medborgarnas uppfattningar om och förväntningar på EU:s åtgärder, kampen mot terrorism och klausulen om ömsesidigt försvar.

Denna Europaparlamentets särskilda Eurobarometerundersökning utfördes i Europeiska unionens 28 medlemsstater, mellan den 9 och den 18 april 2016, av TNS opinion. Den fokuserar på EU-medborgarnas uppfattningar om och förväntningar på EU:s åtgärder, kampen mot terrorism och klausulen om ömsesidigt försvar.