Ett Europa för medborgarna (2014–2020)

10-09-2012

Syftet med detta meddelande är att ge en koncis översikt och kritisk bedömning av det föreslagna programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020, som ska främja hågkomsten och medborgarengagemanget i Europa. Med utgångspunkt i en sammanfattning av tidigare initiativ för aktivt medborgarskap på EU-nivå och det nuvarande programmet ”Ett Europa för medborgarna” analyseras bakgrunden till kommissionens nya förslag, dess innehåll och dess mottagande av andra EU-institutioner och intressenter. Även programmets starka respektive svaga sidor granskas, vilket följs av en rad rekommendationer för hur lagstiftningsförslaget kan arbetas om.

Syftet med detta meddelande är att ge en koncis översikt och kritisk bedömning av det föreslagna programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020, som ska främja hågkomsten och medborgarengagemanget i Europa. Med utgångspunkt i en sammanfattning av tidigare initiativ för aktivt medborgarskap på EU-nivå och det nuvarande programmet ”Ett Europa för medborgarna” analyseras bakgrunden till kommissionens nya förslag, dess innehåll och dess mottagande av andra EU-institutioner och intressenter. Även programmets starka respektive svaga sidor granskas, vilket följs av en rad rekommendationer för hur lagstiftningsförslaget kan arbetas om.