Integrerad e-biljettförsäljning i stadsområden för kollektivtrafik och turistmål

15-01-2014

Detta meddelande baseras på Stoa-projektet om integrerad e-biljettförsäljning för kollektivtrafik och turistmål, vilket pågick under perioden januari–juni 2013. Det behandlar utvecklingen av integrerade e-biljettsystem, tillgängliga tekniska alternativ och de viktigaste berörda parterna och deras roller och intressen. Befintliga och nya e-biljettsystem har analyserats, och man har gått igenom relevanta rapporter, studier och undersökningar.

Detta meddelande baseras på Stoa-projektet om integrerad e-biljettförsäljning för kollektivtrafik och turistmål, vilket pågick under perioden januari–juni 2013. Det behandlar utvecklingen av integrerade e-biljettsystem, tillgängliga tekniska alternativ och de viktigaste berörda parterna och deras roller och intressen. Befintliga och nya e-biljettsystem har analyserats, och man har gått igenom relevanta rapporter, studier och undersökningar.

Extern avdelning

Maike Puhe (Project Leader), Markus Edelmann and Max Reichenbach (ITAS-KIT)