Tullsamarbete inom området med frihet, säkerhet och rättvisa - Tullens roll i förvaltningen av EU: s yttre gränser

15-04-2011

I denna studie jämförs tullmyndigheternas nuvarande roll i förvaltningen av de yttre gränserna med vad den borde vara. Den stora obalansen mellan tulltjänstemännens och gränsvakternas engagemang leder till att gränskontrollerna inte fungerar väl samtidigt som EU och dess medborgare utsätts för säkerhetsrisker, inklusive terroristattacker. I studien analyseras orsakerna till denna obalans och föreslås lämpliga lösningar i enlighet med internationella normer.

I denna studie jämförs tullmyndigheternas nuvarande roll i förvaltningen av de yttre gränserna med vad den borde vara. Den stora obalansen mellan tulltjänstemännens och gränsvakternas engagemang leder till att gränskontrollerna inte fungerar väl samtidigt som EU och dess medborgare utsätts för säkerhetsrisker, inklusive terroristattacker. I studien analyseras orsakerna till denna obalans och föreslås lämpliga lösningar i enlighet med internationella normer.

Extern avdelning

Peter HOBBING (Under coordination of the Justice and Home Affairs Section of the Centre for European Policy Studies - CEPS)