Finansieringsinstrument för EU:s transportinfrastruktur

15-06-2012

I denna studie ges en översikt av de viktigaste befintliga och framtida finansieringsinstrumenten och finansieringskällorna för EU:s transportinfrastruktur, särskilt de transeuropeiska transportnäten (TEN-T). Instrumenten diskuteras dessutom ur en mer analytisk synvinkel mot bakgrund av förändringarna av den rättsliga ramen.

I denna studie ges en översikt av de viktigaste befintliga och framtida finansieringsinstrumenten och finansieringskällorna för EU:s transportinfrastruktur, särskilt de transeuropeiska transportnäten (TEN-T). Instrumenten diskuteras dessutom ur en mer analytisk synvinkel mot bakgrund av förändringarna av den rättsliga ramen.

Extern avdelning

Huib van Essen and Linda Brinke (CE Delft) , Robert Bain and Nigel Smith (ITS Leeds) , Ian Skinner (TEPR)