Tillämpning av operativt nettosaldo eller principen om ”rättvist återflöde”

19-02-2020

Det operativa budgetsaldot beräknas och publiceras en gång per år av Europeiska kommissionen som ett försök att dokumentera skillnaderna mellan en medlemsstats finansiella bidrag till och dess fördelade utgifter från EU:s budget. Det operativa budgetsaldot har blivit ett starkt politiserat koncept med stora brister. Beräkningen av det operativa budgetsaldot är endast en redovisningsteknisk övning. Detta visas tydligast genom det inneboende nollsummespelet i konceptet operativt budgetsaldo eftersom ett positivt operativt budgetsaldo i ett land måste utjämnas av ett negativt operativt budgetsaldo i en annan medlemsstat. Detta perspektiv står i tydlig kontrast till idén om att EU:s budget inte främst är tänkt som ett system för skatteomfördelning utan som ett hjälpmedel för att generera europeiskt mervärde.

Det operativa budgetsaldot beräknas och publiceras en gång per år av Europeiska kommissionen som ett försök att dokumentera skillnaderna mellan en medlemsstats finansiella bidrag till och dess fördelade utgifter från EU:s budget. Det operativa budgetsaldot har blivit ett starkt politiserat koncept med stora brister. Beräkningen av det operativa budgetsaldot är endast en redovisningsteknisk övning. Detta visas tydligast genom det inneboende nollsummespelet i konceptet operativt budgetsaldo eftersom ett positivt operativt budgetsaldo i ett land måste utjämnas av ett negativt operativt budgetsaldo i en annan medlemsstat. Detta perspektiv står i tydlig kontrast till idén om att EU:s budget inte främst är tänkt som ett system för skatteomfördelning utan som ett hjälpmedel för att generera europeiskt mervärde.

Extern avdelning

Zareh Astryan, Annika Havlik, Friedrich Heinemann, Justus Nover, Marta Pilati