FOKUS PÅ: Varvad utbildning: en bro över mörka vatten?

15-10-2014

Företag värderar arbetslivserfarenhet högt, och brist på sådan erfarenhet utgör därför ett stort hinder för arbetssökande som söker ett första arbete. Många ungdomar är fångade i en ond cirkel: de kan inte hitta ett första arbete och de kan inte få ett arbete eftersom de inte har någon arbetslivserfarenhet Lärlingsutbildning har visat sig ha stor betydelse för att öka ungdomssysselsättningen och är en av de främsta anledningarna till att ungdomsarbetslösheten är låg i vissa europeiska länder. I meddelandet om en ny syn på utbildning såväl som i meddelandet från 2013 om ungdomsarbetslösheten uppmanade kommissionen medlemsstaterna att intensifiera sina ansträngningar för att få fram yrkesutbildning i världsklass och höja yrkeskunskapernas kvalitet, och för att främja lärande på arbetsplatsen, inklusive praktikprogram av god kvalitet, lärlingsutbildning och system där teori och praktik varvas. Europaparlamentet offentliggjorde också på begäran av utskottet för kultur och utbildning (CULT-utskottet) en undersökning av fördelarna och nackdelarna med varvad utbildning och utvecklingen i EU-28 vad gäller införandet och/eller förbättringen av denna typ av lärande.

Företag värderar arbetslivserfarenhet högt, och brist på sådan erfarenhet utgör därför ett stort hinder för arbetssökande som söker ett första arbete. Många ungdomar är fångade i en ond cirkel: de kan inte hitta ett första arbete och de kan inte få ett arbete eftersom de inte har någon arbetslivserfarenhet Lärlingsutbildning har visat sig ha stor betydelse för att öka ungdomssysselsättningen och är en av de främsta anledningarna till att ungdomsarbetslösheten är låg i vissa europeiska länder. I meddelandet om en ny syn på utbildning såväl som i meddelandet från 2013 om ungdomsarbetslösheten uppmanade kommissionen medlemsstaterna att intensifiera sina ansträngningar för att få fram yrkesutbildning i världsklass och höja yrkeskunskapernas kvalitet, och för att främja lärande på arbetsplatsen, inklusive praktikprogram av god kvalitet, lärlingsutbildning och system där teori och praktik varvas. Europaparlamentet offentliggjorde också på begäran av utskottet för kultur och utbildning (CULT-utskottet) en undersökning av fördelarna och nackdelarna med varvad utbildning och utvecklingen i EU-28 vad gäller införandet och/eller förbättringen av denna typ av lärande.