Fördelarna med EU-medlemskapet mäts inte i operativa nettosaldon

19-02-2020

I de enskilda ländernas driftsbudgetar tas inte hänsyn till alla de ekonomiska och icke-ekonomiska fördelar som medlemsstaterna får genom sitt EU-medlemskap. På många politikområden av gränsöverskridande karaktär och behov av en kritisk massa kan gemensamma åtgärder på EU-nivå ge bättre resultat än fragmenterade nationella initiativ. Flera studier visar att den inre marknaden har lett till ökad sysselsättning och tillväxt. Den inre marknadens fördjupning sedan 1990 har skapat 3,6 miljoner nya arbetstillfällen. Dessutom skulle EU:s BNP ha varit 8,7 % lägre utan den inre marknadens integration. Den genomsnittliga EU-medborgaren tjänar 840 euro mer per år tack vare den inre marknaden. Alla EU-medborgare har fått en högre inkomst tack vare den inre marknaden, men denna effekt är större i absoluta tal för invånarna i Västeuropa. I förhållande till BNP är vinsterna och förlusterna däremot mer likartade.

I de enskilda ländernas driftsbudgetar tas inte hänsyn till alla de ekonomiska och icke-ekonomiska fördelar som medlemsstaterna får genom sitt EU-medlemskap. På många politikområden av gränsöverskridande karaktär och behov av en kritisk massa kan gemensamma åtgärder på EU-nivå ge bättre resultat än fragmenterade nationella initiativ. Flera studier visar att den inre marknaden har lett till ökad sysselsättning och tillväxt. Den inre marknadens fördjupning sedan 1990 har skapat 3,6 miljoner nya arbetstillfällen. Dessutom skulle EU:s BNP ha varit 8,7 % lägre utan den inre marknadens integration. Den genomsnittliga EU-medborgaren tjänar 840 euro mer per år tack vare den inre marknaden. Alla EU-medborgare har fått en högre inkomst tack vare den inre marknaden, men denna effekt är större i absoluta tal för invånarna i Västeuropa. I förhållande till BNP är vinsterna och förlusterna däremot mer likartade.

Extern avdelning

Marta Pilati, Fabian Zuleeg