Lärarutbildning: Nuläge och utsikter för utbildningen av primärskollärare i Europa

15-07-2014

Genom denna studie får Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning upplysningar om lärarkvaliteten i Europas primärskolor. Här bedöms från enskilda lärares och lärarutbildares synvinkel situationen i fråga om grundutbildning för lärare, stöd till dem i början av karriären och kontinuerlig fortbildning. Vi rapporterar om hur dessa komponenter av lärarutbildningen som helhet hjälper lärarna att ge sig i kast med utmaningar i klassrummet, inom skolan och inom utbildningsväsendet. I rapporten noteras vilka reformer som gjorts inom sektorn till följd av tidigare rekommendationer. Rapporten avslutas med rekommendationer till en politik för ytterligare förbättring av undervisningens kvalitet med hjälp av lärarutbildning.

Genom denna studie får Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning upplysningar om lärarkvaliteten i Europas primärskolor. Här bedöms från enskilda lärares och lärarutbildares synvinkel situationen i fråga om grundutbildning för lärare, stöd till dem i början av karriären och kontinuerlig fortbildning. Vi rapporterar om hur dessa komponenter av lärarutbildningen som helhet hjälper lärarna att ge sig i kast med utmaningar i klassrummet, inom skolan och inom utbildningsväsendet. I rapporten noteras vilka reformer som gjorts inom sektorn till följd av tidigare rekommendationer. Rapporten avslutas med rekommendationer till en politik för ytterligare förbättring av undervisningens kvalitet med hjälp av lärarutbildning.

Extern avdelning

Johan Bokdam and Inge van den Ende (Panteia) ; Simon Broek (Ockham IPS)