Städernas roll i sammanhållningspolitiken 2014–2020

14-08-2014

Stadsområdena är en viktig faktor för regional utveckling. Under programperioden 2007–2013 var städernas och stadsområdenas viktigaste bidrag på projektnivå. Under programperioden 2014–2020 stärker sammanhållningspolitiken stadsområdenas roll. I praktiken verkar det dock som om städernas roll fortfarande är lika till omfattningen. Nu när programperioden nästan är slut är också möjligheterna att ytterligare påverka utformningen av de nya programmen begränsade. Nästa möjlighet att involvera städerna kommer att vara som del av partnerskapen under programperioden.

Stadsområdena är en viktig faktor för regional utveckling. Under programperioden 2007–2013 var städernas och stadsområdenas viktigaste bidrag på projektnivå. Under programperioden 2014–2020 stärker sammanhållningspolitiken stadsområdenas roll. I praktiken verkar det dock som om städernas roll fortfarande är lika till omfattningen. Nu när programperioden nästan är slut är också möjligheterna att ytterligare påverka utformningen av de nya programmen begränsade. Nästa möjlighet att involvera städerna kommer att vara som del av partnerskapen under programperioden.