Strategisk konsekvens inom sammanhållningspolitiken: Jämförelse mellan programperioderna 2007–2013 och 2014–2020

16-02-2015

Syftet med denna studie är att bedöma utvecklingen och genomförandet av den strategiska konsekvensen inom sammanhållningspolitiken under perioden 2014–2020. Studien baseras på en dokumentundersökning och intervjuer med myndigheter i medlemsstaterna. Enligt studien har det överlag skett förbättringar jämfört med föregående period. I studien framhålls emellertid även att det finns en rad utmaningar på EU-nivå och på nationell nivå för att säkerställa att tillvägagångssättet är strategiskt konsekvent mellan olika europeiska struktur- och investeringsfonder och i förhållande till annan EU-politik.

Syftet med denna studie är att bedöma utvecklingen och genomförandet av den strategiska konsekvensen inom sammanhållningspolitiken under perioden 2014–2020. Studien baseras på en dokumentundersökning och intervjuer med myndigheter i medlemsstaterna. Enligt studien har det överlag skett förbättringar jämfört med föregående period. I studien framhålls emellertid även att det finns en rad utmaningar på EU-nivå och på nationell nivå för att säkerställa att tillvägagångssättet är strategiskt konsekvent mellan olika europeiska struktur- och investeringsfonder och i förhållande till annan EU-politik.