Översyn av de antagna partnerskapsavtalen

16-11-2015

Denna studie är en heltäckande analys av de partnerskapsavtal som antagits i EU:s 28 medlemsstater. Den ger även insyn i genomförandet av de delar som Europaparlamentet stödde under förhandlingarna om lagstiftningsramen. Undersökningen belyser framför allt partnerskapsavtalens överensstämmelse med de rättsliga bestämmelserna, läget för förhandsvillkoren och anpassningen till Europa 2020-strategin. Medlemsstaternas strategiska val samt deras programstruktur och samordningsverktyg beskrivs i de 28 sammanfattningar som ingår i studien. Resultaten samlas i en övergripande analys av de 28 partnerskapsavtalen, som visar skillnader och likheter mellan medlemsstaternas olika tillvägagångssätt.

Denna studie är en heltäckande analys av de partnerskapsavtal som antagits i EU:s 28 medlemsstater. Den ger även insyn i genomförandet av de delar som Europaparlamentet stödde under förhandlingarna om lagstiftningsramen. Undersökningen belyser framför allt partnerskapsavtalens överensstämmelse med de rättsliga bestämmelserna, läget för förhandsvillkoren och anpassningen till Europa 2020-strategin. Medlemsstaternas strategiska val samt deras programstruktur och samordningsverktyg beskrivs i de 28 sammanfattningar som ingår i studien. Resultaten samlas i en övergripande analys av de 28 partnerskapsavtalen, som visar skillnader och likheter mellan medlemsstaternas olika tillvägagångssätt.