Tidigare evenemang

EU flag with coins
Utfrågningar ECON

On Tuesday 30 May 2023, from 14:30 to 16:30, the ECON Committee held a public hearing on " EU Listing Act: Is the EU Listings Regime fit for purpose?".

Workshoppar EPRS

You are invited to come to the European Parliament's new Info Hub – to the left of the European Parliament's main entrance (Esplanade Solidarność, Brussels) – to have a conversation with Luisa Antunes, policy expert at the European Parliamentary Research Service, to learn more about EU measures against antibiotic resistance.

European Union and UK
Utfrågningar AFET

On 25 May 2023, the Committee on Foreign Affairs and the Committee on International Trade will hold a hearing on the implementation of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement that has been in force since 1 May 2021. Members will discuss with four expert speakers how unprecedented arrangements with a third country have been implemented so far.

European Union and UK
Utfrågningar INTA

On 25 May 2023, the Committee on Foreign Affairs and the Committee on International Trade will hold a hearing on the implementation of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement that has been in force since 1 May 2021.

Save Cruelty Free Cosmetics
Utfrågningar ENVI

On Thursday 25 May, from 9.00, ENVI will hold a hearing on the European Citizens’ Initiative: ‘Save cruelty-free cosmetics – Commit to a Europe without animal testing’. The AGRI and PETI Committees will be associated.

Interparliamentary Committee meeting
Andra evenemang TRAN

The TRAN Committee will hold an interparliamentary committee meeting on Reaching the transport objectives of Fit for 55 at national level - opportunities and challenges. The purpose of the meeting is to exchange views with Members from National Parliaments on the realities and experiences of Member States in working towards achieving the transport objectives of the Fit for 55 package.

Rabit drawing with "Save Cruelty Free Cosmetics" text
Andra evenemang PETI ENVI AGRI

On 25 May, ENVI will hold a hearing on the European Citizens’ Initiative: ‘Save cruelty-free cosmetics – Commit to a Europe without animal testing’. The AGRI and PETI Committees will be associated.

AFET Hearing
Utfrågningar AFET

On 24 May 2023, the Committee on Foreign Affairs will hold a hearing on the EU relations with Latin America, a region of strategic importance for the EU with long-standing history of shared common values and cultures. In the recent past the relations have faced some hurdles, which have enabled other global actors such as Russia and China to step in and promote their agendas.

Utfrågningar

I enlighet med artikel 193 i arbetsordningen får utskott anordna utfrågningar med sakkunniga om en sådan utfrågning är nödvändig för dess arbete i ett visst ärende. Utfrågningar kan även anordnas gemensamt av två eller flera utskott. De flesta utskott anordnar regelbundna utfrågningar eftersom utfrågningarna gör det möjligt för utskotten att lyssna till sakkunniga och anordna diskussioner om viktiga ämnen. På den här sidan hittar du all tillgänglig information som rör utskottsutfrågningar, bl.a. program, kallelser och inlägg från talare.

Workshoppar

Workshopparna anordnas av utredningsavdelningarna och enheten för vetenskaplig framsyn (Stoa) och administreras i enlighet med budgetförordningen. De är inte nödvändigtvis offentliga, men kan hållas under ett utskottssammanträde.

Utredningstjänstens politiska rundabordssamtal och boksamtal

Utredningstjänstens politiska rundabordssamtal och boksamtal

Andra evenemang

Övriga evenemang med politisk anknytning.