Kommande evenemang

EPRS Policy Talks 2023-2024
Workshoppar EPRS

What is the EU doing for 'Climate Refugees'?

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Joanna Apap, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

EPRS Policy Talks 2023-2024
Workshoppar EPRS

What is the EU doing to safeguard the mental health of its citizens?

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Virginia Mahieu, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

EPRS Policy Talks 2023-2024
Workshoppar EPRS

What is the EU doing on EU climate action?

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Henrique Andre Morgado Simoes, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

EPRS Policy Talks 2023-2024
Workshoppar EPRS

What is the EU doing on European political parties and the European Council?

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Ralf Drachenberg, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

EPRS Policy Talks 2023-2024
Workshoppar EPRS

What is the EU doing to step up its defence and to promote peace?

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Suzana Anghel, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

Utfrågningar

I enlighet med artikel 193 i arbetsordningen får utskott anordna utfrågningar med sakkunniga om en sådan utfrågning är nödvändig för dess arbete i ett visst ärende. Utfrågningar kan även anordnas gemensamt av två eller flera utskott. De flesta utskott anordnar regelbundna utfrågningar eftersom utfrågningarna gör det möjligt för utskotten att lyssna till sakkunniga och anordna diskussioner om viktiga ämnen. På den här sidan hittar du all tillgänglig information som rör utskottsutfrågningar, bl.a. program, kallelser och inlägg från talare.

Workshoppar

Workshopparna anordnas av utredningsavdelningarna och enheten för vetenskaplig framsyn (Stoa) och administreras i enlighet med budgetförordningen. De är inte nödvändigtvis offentliga, men kan hållas under ett utskottssammanträde.

Utredningstjänstens politiska rundabordssamtal och boksamtal

Utredningstjänstens politiska rundabordssamtal och boksamtal

Andra evenemang

Övriga evenemang med politisk anknytning.