Kommande evenemang

Illustration of 4 people looking at the European map.
Andra evenemang LIBE

LIBE Members will have the opportunity to hear and discuss with Commission Vice President Schinas and Commissioner Johansson on the work carried out by the European Commission’s Task Force on Migration Management, as well as on the alleged push backs of migrants by the Greek authorities.

EFSA study
Workshoppar ENVI

Independence and transparency policies of the European Food Safety Authority (EFSA)

police officers, members of the European Parliament
Andra evenemang LIBE

The LIBE committee will hear the report of its delegation sent to Belgium (Brussels), France (Calais) and the Netherlands (Ter Apel) from 20 to 22 February 2023.

Image of the EPRS Library reading room
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

EPRS is pleased to welcome Professor Loukas Tsoukalis, Professor at Paris School of International Affairs, Sciences Po, and Emeritus Professor of the University of Athens, who will talk about his last book 'Europe’s Coming of Age' (2022).

This event will be held in the Library of the European Parliament in Brussels. If you don't have an accreditation or an EU Institutions security badge please register by 5 June. You can also attend the event online.

EPRS policy talks at lunchtime
Workshoppar EPRS

What is the EU doing on gender equality in the Recovery and Resilience Facility?

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Magdalena Sapala, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

EPRS policy talks at lunchtime
Workshoppar EPRS

What is the EU doing on European political parties and the European Council?

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Ralf Drachenberg, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

EP constitutive session in 1958
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

This event will be held in the Library Reading Room of the European Parliament in Brussels. If you have an accreditation or an EU Institutions security badge you can enter freely the Spinelli building. If you don't please register by 22 June. You can also attend the event online.

EPRS policy talks at lunchtime
Workshoppar EPRS

How does the EU anticipate citizens’ concerns in the longer-term?

You are invited to come in the EP new Info Hub - left to the European Parliament' main entrance (Esplanade Solidarność in Brussels) - to have a conversation with Antoine Cahen, policy expert in the European Parliament Research Service, to learn more on what is the EU doing on this subject.

Please just drop in! No registration is required.

Utfrågningar

I enlighet med artikel 193 i arbetsordningen får utskott anordna utfrågningar med sakkunniga om en sådan utfrågning är nödvändig för dess arbete i ett visst ärende. Utfrågningar kan även anordnas gemensamt av två eller flera utskott. De flesta utskott anordnar regelbundna utfrågningar eftersom utfrågningarna gör det möjligt för utskotten att lyssna till sakkunniga och anordna diskussioner om viktiga ämnen. På den här sidan hittar du all tillgänglig information som rör utskottsutfrågningar, bl.a. program, kallelser och inlägg från talare.

Workshoppar

Workshopparna anordnas av utredningsavdelningarna och enheten för vetenskaplig framsyn (Stoa) och administreras i enlighet med budgetförordningen. De är inte nödvändigtvis offentliga, men kan hållas under ett utskottssammanträde.

Utredningstjänstens politiska rundabordssamtal och boksamtal

Utredningstjänstens politiska rundabordssamtal och boksamtal

Andra evenemang

Övriga evenemang med politisk anknytning.