Sök

Dina träffar

Visar 9 av 9 träffar

The Mekong River is a vital source of livelihoods and economic activity in continental South-East Asia and extends from the Tibetan Plateau to the South China Sea. Its length is 4 800 km. More than half circulates in China, but its channel runs through Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand and Vietnam. The Mekong has the world's largest inland freshwater fishery industry, vital to the region's food security, representing around USD 3 000 million per year. Its unique and rich biological habitat provides ...

Centralasien

Faktablad om EU 01-01-2018

Centralasien, som förbinder den enorma asiatiska kontinenten med Europa, har stor strategisk betydelse för EU. År 2019 uppdaterade EU sin strategi för Centralasien så att den nu fokuserar på resiliens (på områden som mänskliga rättigheter, gränssäkerhet och miljön), välstånd (med stark tonvikt på konnektivitet) och regionalt samarbete. Parlamentet lyfter fram betydelsen av mänskliga rättigheter, goda styrelseformer och social utveckling, och understryker den roll som parlamentarisk diplomati spelar ...

Gulfstaterna, Iran, Irak och Jemen

Faktablad om EU 01-01-2018

EU har samarbetsavtal med Gulfstaternas samarbetsråd (en regional organisation bestående av Bahrain, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Oman, Qatar och Saudiarabien) och med Jemen samt ett partnerskaps- och samarbetsavtal med Irak. EU har för närvarande inga avtalsgrundade förbindelser med Iran och det finns inte någon EU-delegation i Teheran. De nuvarande förbindelserna mellan EU och Iran bygger på upprätthållandet av den gemensamma övergripande handlingsplanen (kärnteknikavtalet), som undertecknades ...

Sydasien

Faktablad om EU 01-01-2018

Som den största och mest befolkade kontinenten i världen är Asien av stor geostrategisk betydelse för EU, som verkar för närmare förbindelser med länderna i Sydasien, eftersom EU är en stark ekonomisk aktör och en av de viktigaste aktörerna när det gäller att bidra med utvecklingsstöd och bistånd. EU främjar institutionsuppbyggnad, demokrati, god samhällsstyrning och mänskliga rättigheter, men är också bekymrat över säkerheten i denna region, särskilt konflikten i Kashmir och Afghanistan. Europaparlamentet ...

Östasien

Faktablad om EU 01-01-2018

Asien är den största och folkrikaste världsdelen och har stor geostrategisk betydelse för EU, som har tre strategiska partner i Östasien, nämligen Kina, Japan och Republiken Korea. Östasien står inför säkerhetsmässiga problem, till exempel kärnvapenfrågan i Nordkorea och havstvisterna kring Öst- och Sydkinesiska havet. EU är en stark ekonomisk aktör och en av de viktigaste aktörerna när det gäller att bidra med bistånd och utvecklingsstöd i syfte att främja institutionsuppbyggnad, demokrati, god ...

Sydostasien

Faktablad om EU 01-01-2018

EU knyter tätare band med sydostasiatiska länder och främjar regional integration genom Sydostasiatiska nationers förbund (Asean). EU är en stark ekonomisk aktör i Sydostasien och en viktig givare av utvecklingsbistånd och verkar för institutionsuppbyggnad, demokrati, god samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. EU hyser farhågor angående den geostrategiska situationen i regionen, bland annat med anledning av tvisten rörande Sydkinesiska havet, och är oroat över miljön i delregionen Mekong. EU ...

Östasien

Faktablad om EU 01-07-2017

Asien är den största och mest befolkade kontinenten och är geostrategiskt sett mycket viktigt för EU. EU har tre strategiska partner i Östasien – Kina, Japan och Republiken Korea. Regionen står inför säkerhetsmässiga problem, till exempel kärnvapenfrågan i Nordkorea och konflikten kring Sydkinesiska havet. EU är en stark ekonomisk aktör och en av de viktigaste aktörerna när det gäller att bidra med bistånd och utvecklingsstöd i syfte att främja institutionsuppbyggnad, demokrati, god samhällsstyrning ...

Sydasien

Faktablad om EU 01-06-2017

Asien är den största och mest befolkade kontinenten och är av stor geostrategisk betydelse för EU, som verkar för närmare förbindelser med länderna i Sydasien. Indien är nu en strategisk partner till EU. Det finns allvarliga säkerhetsaspekter för EU i denna region, till exempel Kashmirkonflikten och läget i Afghanistan. EU är en stark ekonomisk aktör och en av de viktigaste aktörerna när det gäller att bidra med utvecklingsstöd och bistånd i syfte att främja institutionsuppbyggnad, demokrati, god ...

Sydostasien

Faktablad om EU 01-06-2017

Asien är världens största och mest folkrika kontinent och är av stor geostrategisk betydelse för EU. I Sydostasien är Asean och Asem viktiga samtalspartner för EU, som vill knyta tätare band med länder i hela regionen. EU är en stark ekonomisk aktör och en viktig givare av utvecklingsbistånd och verkar för institutionsuppbyggnad, demokrati, god samhällsstyrning och mänskliga rättigheter.