Sök

Dina träffar

Visar 10 av 72 träffar

This table provides a regular update on Member States invited for an Economic Dialogue in the competent Committee of the European Parliament and an overview of the respective legal base.

Amending the Comitology Regulation

Kort sammanfattning 10-12-2020

When adopting implementing acts, the Commission acts under the scrutiny of the Member States (represented in specialised committees and an appeal committee) following mechanisms set out in the Comitology Regulation. In 2017, the Commission proposed amendments to this Regulation, aimed at eliminating 'no opinion' deadlocks in the appeal committee and increasing transparency in the procedure. The European Parliament is expected to vote on the proposal during the December plenary session.

The Country-Specific Recommendations (CSRs) are annually adopted by the Council based on the Commission (COM) proposals within the framework of the European Semester. The CSRs provide integrated guidance on macro-fiscal and macro-structural measures based on the COM assessment of Member States' medium-term budgetary plans and national reform programmes in light of broad policy priorities endorsed by the European Council or adopted by the Council on th basis of the Annual Growth Survey. The Council ...

This note prepared by the Economic Governance Support Unit provides an overview of the EP’s accountability hearings in the context of the Single Resolution Mechanism.

Adapting legal acts to Articles 290 and 291 TFEU

Kort sammanfattning 10-04-2019

By introducing delegated and implementing acts, the Lisbon Treaty (2007) reformed the system of conferring upon the Commission the power to adopt non-legislative measures. However, a certain category of pre-Lisbon acts, referred to as 'regulatory procedure with scrutiny' (RPS) measures, remained unaligned to the new system. Following Commission proposals of December 2016, a number of acts referring to RPS are now to be aligned with the Lisbon Treaty, while others remain to be negotiated. Having reached ...

Partnership Instrument

Briefing 19-04-2017

The EU's Partnership Instrument (PI) is a foreign policy tool established under the current Multiannual Financial Framework to fund strategic cooperation with third countries on 'issues of global concern', and pursue EU objectives set out in the Europe 2020 strategy related to sustainability, trade and innovation, and EU public diplomacy. While all third countries are eligible for PI-funded cooperation, the instrument is especially aimed at middle and upper-income countries that are current or potential ...

Europeiska unionens domstol

Faktablad om EU 01-04-2017

Europeiska unionens domstol är en av EU:s sju institutioner. Den består av två instanser – domstolen och tribunalen – och ansvarar för EU:s jurisdiktion. Dessa instanser säkerställer att EU:s primär- och sekundärrätt tolkas och tillämpas korrekt inom EU. De prövar lagenligheten i EU-institutionernas akter och beslutar om huruvida medlemsstaterna har fullgjort sina primär- och sekundärrättsliga skyldigheter. Domstolen tolkar dessutom unionsrätten på begäran av nationella domstolar.

Den rättsliga grunden för de grundläggande rättigheterna i EU har sedan länge huvudsakligen utgjorts av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som åberopas i fördragen. EU-domstolens rättspraxis har också sedan länge i hög grad bidragit till respekten för de mänskliga rättigheterna inom unionen. När Lissabonfördraget trädde i kraft utvidgades denna rättsliga grund med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som då ...

The Lisbon Treaty attaches great importance to the creation of an area of freedom, security and justice. It introduced several important new features: a more efficient and democratic decision-making procedure that comes in response to the abolition of the old pillar structure; increased powers for the Court of Justice of the EU; and a new role for national parliaments. Basic rights are strengthened by a Charter of Fundamental Rights that is now legally binding on the EU.

Civilrättsligt samarbete

Faktablad om EU 01-04-2017

Den fria gränsöverskridande rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor ökar ständigt. I civilrättsliga frågor som har gränsöverskridande följder håller EU på att utveckla ett rättsligt samarbete och bygga broar mellan olika rättssystem. Dess främsta mål är att öka rättssäkerheten och förbättra tillgången till rättslig prövning, vilket innebär att det måste vara lätt att ta reda på vilken domstol som är den behöriga i olika frågor, att det måste vara tydligt vilka bestämmelser som är tillämpliga ...