30

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Sökord
Datum

Commitments made at the hearing of Elisa FERREIRA, Commissioner-designate - Cohesion and Reforms

22-11-2019

The commissioner-designate, Elisa Ferreira, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Regional Development. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Cohesion, reforms and a just transition.

The commissioner-designate, Elisa Ferreira, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Regional Development. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Cohesion, reforms and a just transition.

Research for REGI Committee - Economic, social and territorial situation of Portugal

13-03-2019

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

Research for REGI Committee -The economic, social and territorial situation in LA REUNION

15-10-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Research for REGI Committee - The economic, social and territorial situation of Slovenia

15-03-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

01-11-2017

EU stärker sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning för att främja en harmonisk utveckling i hela unionen. EU strävar särskilt efter att minska skillnaderna i utvecklingsnivåer i olika regioner. I de berörda regionerna ägnas särskild uppmärksamhet åt landsbygdsområden, områden som påverkas av strukturomvandlingar och regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, till exempel de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet, öar samt ...

EU stärker sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning för att främja en harmonisk utveckling i hela unionen. EU strävar särskilt efter att minska skillnaderna i utvecklingsnivåer i olika regioner. I de berörda regionerna ägnas särskild uppmärksamhet åt landsbygdsområden, områden som påverkas av strukturomvandlingar och regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, till exempel de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet, öar samt gräns- och bergsområden.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

01-11-2017

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) är ett av de viktigaste instrumenten för sammanhållningspolitiken. Dess syfte är att minska skillnaderna i utveckling mellan de europeiska regionerna och att minska underutvecklingen i de minst gynnade regionerna. Särskild uppmärksamhet riktas till regioner som lider av allvarliga och permanenta naturbetingade eller demografiska svårigheter, såsom de mycket glesbefolkade norra regionerna samt ö-, gräns- och bergsregioner.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) är ett av de viktigaste instrumenten för sammanhållningspolitiken. Dess syfte är att minska skillnaderna i utveckling mellan de europeiska regionerna och att minska underutvecklingen i de minst gynnade regionerna. Särskild uppmärksamhet riktas till regioner som lider av allvarliga och permanenta naturbetingade eller demografiska svårigheter, såsom de mycket glesbefolkade norra regionerna samt ö-, gräns- och bergsregioner.

Sammanhållningsfonden

01-11-2017

Sammanhållningsfonden, som inrättades 1994, tillhandahåller finansiering för miljöprojekt och projekt inom det transeuropeiska nätet i medlemsstater vars bruttonationalinkomst per capita är lägre än 90 procent av EU:s genomsnitt.

Sammanhållningsfonden, som inrättades 1994, tillhandahåller finansiering för miljöprojekt och projekt inom det transeuropeiska nätet i medlemsstater vars bruttonationalinkomst per capita är lägre än 90 procent av EU:s genomsnitt.

Solidaritetsfonden

01-11-2017

Via solidaritetsfonden kan EU ge ekonomiskt stöd till en EU-medlemsstat, ett kandidatland eller en region vid en större naturkatastrof.

Via solidaritetsfonden kan EU ge ekonomiskt stöd till en EU-medlemsstat, ett kandidatland eller en region vid en större naturkatastrof.

Europeiskt territoriellt samarbete

01-11-2017

Europeiskt territoriellt samarbete är det instrument inom sammanhållningspolitiken som används för att på ett gränsöverskridande sätt lösa problem och gemensamt utveckla olika geografiska områdens potential. Samarbetsinsatser stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom följande tre huvudkomponenter: gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete och mellanregionalt samarbete.

Europeiskt territoriellt samarbete är det instrument inom sammanhållningspolitiken som används för att på ett gränsöverskridande sätt lösa problem och gemensamt utveckla olika geografiska områdens potential. Samarbetsinsatser stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom följande tre huvudkomponenter: gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete och mellanregionalt samarbete.

Den gemensamma nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (Nuts)

01-11-2017

Europeiska unionen har inrättat en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter, kallad ”Nuts”, för att möjliggöra insamling, utveckling och publicering av harmoniserad regional statistik i EU. Detta hierarkiskt uppbyggda system används även för socioekonomiska analyser av regionerna och för utformningen av insatser inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik.

Europeiska unionen har inrättat en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter, kallad ”Nuts”, för att möjliggöra insamling, utveckling och publicering av harmoniserad regional statistik i EU. Detta hierarkiskt uppbyggda system används även för socioekonomiska analyser av regionerna och för utformningen av insatser inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik.

Kommande evenemang

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Övrigt -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Utfrågning -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Utfrågning -
FEMM LIBE

Partner