10

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Sökord
Datum

Information Package for the Committee of Inquiry on the protection of animals during transport (ANIT)

27-10-2020

This note aims to provide the Members of the ANIT Committee with a state of play on existing literature and data sources on live animal transport through links to key information sources and existing reports and studies.

This note aims to provide the Members of the ANIT Committee with a state of play on existing literature and data sources on live animal transport through links to key information sources and existing reports and studies.

Research for AGRI Committee -The upcoming Commission's Communication on the long-term vision for rural areas

30-09-2020

This in-depth analysis provides a preliminary analysis of the upcoming Commission’s communication on a long term vision for rural areas. It presents the key features of the communication and its implications for the CAP, takes stock of the current and future EU policy tools to support rural areas and provides background material on the economic, demographic, social and spatial challenges they are faced with.

This in-depth analysis provides a preliminary analysis of the upcoming Commission’s communication on a long term vision for rural areas. It presents the key features of the communication and its implications for the CAP, takes stock of the current and future EU policy tools to support rural areas and provides background material on the economic, demographic, social and spatial challenges they are faced with.

The EU 2030 Biodeversity Strategy

15-05-2020

Following the presentation of the Communication on the EU Biodiversity Strategy for 2030 - Bringing nature back into our lives (COM (2020) 380 of 20 May 2020), this briefing note (1) provides background elements on the EU Biodiversity policy, (2) presents the key features of its new strategy and (3) analyses its potential effects on the CAP and the upcoming national strategic plans.

Following the presentation of the Communication on the EU Biodiversity Strategy for 2030 - Bringing nature back into our lives (COM (2020) 380 of 20 May 2020), this briefing note (1) provides background elements on the EU Biodiversity policy, (2) presents the key features of its new strategy and (3) analyses its potential effects on the CAP and the upcoming national strategic plans.

Information package on ‘Innovation in Agriculture’ Public Hearing of 18 February 2020

18-02-2020

This information package is prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the hearing of 18 February 2020 organised by the European Parliament’s Agricultural and Rural Development Committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs related to the agri-food research & innovation issues.

This information package is prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the hearing of 18 February 2020 organised by the European Parliament’s Agricultural and Rural Development Committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs related to the agri-food research & innovation issues.

Commitments made at the hearing of Janusz WOJCIECHOWSKI, Commissioner-designate - Agriculture

22-11-2019

The Commissioner-designate, Janusz Wojciechowski, appeared before the European Parliament on 1 and 8 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Agriculture and Rural Development. During the hearings, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission. His future task will be focused on building a modern ...

The Commissioner-designate, Janusz Wojciechowski, appeared before the European Parliament on 1 and 8 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Agriculture and Rural Development. During the hearings, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission. His future task will be focused on building a modern and sustainable agriculture, including: - Concluding negotiations on a simplifed Common Agricultural Policy post 2020 and ensuring that its future Strategic Plans strike a balance between EU-wide objectives and national priorities; - Contributing to the EU “Farm to Fork strategy” looking at how the agri-food sector can improve the sustainability accross the agri-food supply chain, including through organic production; - Ensuring that agri-food production contributes to EU climate, environmental and biodiversity goals; - Strengthening the system of geographical indications and developing a new long-term vision for rural areas under the Strategic Plans post 2020; - Promoting Europe’s high-quality food standards worlwide.

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations

19-09-2018

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European ...

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European Commission on 1st June 2018 compares with the current CAP (2014/2020) regulations on a topic-by topic basis. The briefing note also offers some comments on the main elements of the legislative proposals in order to help the MEPs with their response to the Commission’s package. These comments are substantially based on the resolutions previously adopted by the Plenary of the European Parliament. Additional comments are also provided of a technical and explanatory nature. The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the authors and do not necessarily represent the official position of the European Parliament.

Den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare: politik för landsbygdsutveckling

01-04-2018

Den andra pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP), EU: s politik för landsbygdsutveckling, är utformad för att stödja landsbygdsområden i unionen och klara av de många olika ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga utmaningar som 2000-talet står inför. En högre grad av flexibilitet (i jämförelse med den första pelaren) gör det möjligt för regionala, nationella och lokala myndigheter att utforma sina individuella sjuåriga program för landsbygdsutveckling utifrån en europeisk åtgärdsmeny ...

Den andra pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP), EU: s politik för landsbygdsutveckling, är utformad för att stödja landsbygdsområden i unionen och klara av de många olika ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga utmaningar som 2000-talet står inför. En högre grad av flexibilitet (i jämförelse med den första pelaren) gör det möjligt för regionala, nationella och lokala myndigheter att utforma sina individuella sjuåriga program för landsbygdsutveckling utifrån en europeisk åtgärdsmeny. Till skillnad från den första pelaren, som helt och hållet finansieras av EU, samfinansieras andra pelarens program med EU-medel och regionala eller nationella medel.

Jordbruksavtal inom ramen för WTO

01-04-2018

Nationella stödsystem för jordbruket regleras i avtalet om jordbruk (jordbruksavtalet) som trädde i kraft 1995 och som förhandlades fram under Uruguayrundan (1986–1994). Det långsiktiga målet med jordbruksavtalet är att inrätta ett rättvist och marknadsorienterat system för handel med jordbruksprodukter, att inleda en reformprocess genom förhandlingarna om åtaganden för stöd och skydd och att införa stärkta och operativt effektivare regler och disciplin. Jordbruket intar därvid en särställning, eftersom ...

Nationella stödsystem för jordbruket regleras i avtalet om jordbruk (jordbruksavtalet) som trädde i kraft 1995 och som förhandlades fram under Uruguayrundan (1986–1994). Det långsiktiga målet med jordbruksavtalet är att inrätta ett rättvist och marknadsorienterat system för handel med jordbruksprodukter, att inleda en reformprocess genom förhandlingarna om åtaganden för stöd och skydd och att införa stärkta och operativt effektivare regler och disciplin. Jordbruket intar därvid en särställning, eftersom denna sektor har sitt eget avtal vars bestämmelser har företräde.

Doharundan och jordbruket

01-04-2018

Doharundan är den senaste rundan i WTO:s handelsförhandlingar. Den lanserades 2001 och blev startskottet för nya jordbruksförhandlingar: WTO-medlemmarna åtog sig att avsevärt förbättra marknadstillträdet och gradvis avskaffa alla former av exportsubventioner och allt handelssnedvridande inhemskt stöd, samtidigt som vederbörlig hänsyn skulle tas till utvecklingsländernas behov av att ges särskild och differentierad behandling.

Doharundan är den senaste rundan i WTO:s handelsförhandlingar. Den lanserades 2001 och blev startskottet för nya jordbruksförhandlingar: WTO-medlemmarna åtog sig att avsevärt förbättra marknadstillträdet och gradvis avskaffa alla former av exportsubventioner och allt handelssnedvridande inhemskt stöd, samtidigt som vederbörlig hänsyn skulle tas till utvecklingsländernas behov av att ges särskild och differentierad behandling.

EU och skogarna

01-04-2018

I fördragen nämns inte skogarna uttryckligen och Europeiska unionen har ingen gemensam skogsbrukspolitik. Skogsbrukspolitiken förblir alltså främst en nationell behörighet, men många europeiska åtgärder inverkar dock på skogarna i unionen och tredjeländer.

I fördragen nämns inte skogarna uttryckligen och Europeiska unionen har ingen gemensam skogsbrukspolitik. Skogsbrukspolitiken förblir alltså främst en nationell behörighet, men många europeiska åtgärder inverkar dock på skogarna i unionen och tredjeländer.

Kommande evenemang

25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Utfrågning -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Utfrågning -
PECH
26-01-2021
The impact of Brexit on the level playing field in the area of taxation
Utfrågning -
FISC

Partner