5

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Sökord
Datum

Review of the Energy Taxation Directive

18-05-2021

Under the European Green Deal, the EU signed up for the transition to a modern, resource-efficient and competitive economy with no net emissions of greenhouse gases in 2050 and economic growth decoupled from resource use. As a medium target towards the 'net zero' long-term goal, the EU committed to at least 55% GHG emission reductions by 2030. Well-designed energy taxation can play a direct role in steering a successful energy transition. However, as this briefing shows, Council Directive 2003/96 ...

Under the European Green Deal, the EU signed up for the transition to a modern, resource-efficient and competitive economy with no net emissions of greenhouse gases in 2050 and economic growth decoupled from resource use. As a medium target towards the 'net zero' long-term goal, the EU committed to at least 55% GHG emission reductions by 2030. Well-designed energy taxation can play a direct role in steering a successful energy transition. However, as this briefing shows, Council Directive 2003/96/EC restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity (ETD) and its implementation suffer from significant shortcomings (i.a. highly divergent national tax rates across the EU, a wide range of exemptions and reductions applied by the Member States and a lack of alignment with other EU climate and energy legislation). The Commission therefore plans to review the ETD in the second quarter of 2021.

Non-financial Reporting Directive

28-01-2021

In line with the European Green Deal, a key element to foster sustainable growth and finance the green transition will be to channel funding in economic activities that contribute to environmental, social and governance-related objectives. Directive 2014/95/EU on the disclosure of non-financial and diversity information (NFRD) has set the EU on a clear course towards greater business transparency and accountability on social and environmental issues. It helps to measure, monitor and manage companies ...

In line with the European Green Deal, a key element to foster sustainable growth and finance the green transition will be to channel funding in economic activities that contribute to environmental, social and governance-related objectives. Directive 2014/95/EU on the disclosure of non-financial and diversity information (NFRD) has set the EU on a clear course towards greater business transparency and accountability on social and environmental issues. It helps to measure, monitor and manage companies' performance and their impact on society. However, as this briefing shows, the NFRD suffers from several deficiencies such as lack of comparability, reliability and relevance of non-financial information provided. The Commission therefore intends to review the NFRD in the first quarter of 2021.

European Commission work programme 2021

25-11-2020

This briefing, which focuses on legislative initiatives only, is intended as a background overview for parliamentary committees (and their respective secretariats) which are planning their activities in relation to the European Commission work programme for 2021 (CWP 2021), adopted on 19 October 2020. It provides an overview of the CWP 2021 with regard to its structure and key aspects, and includes information on two types of EPRS publications that might be of interest to the relevant committees ...

This briefing, which focuses on legislative initiatives only, is intended as a background overview for parliamentary committees (and their respective secretariats) which are planning their activities in relation to the European Commission work programme for 2021 (CWP 2021), adopted on 19 October 2020. It provides an overview of the CWP 2021 with regard to its structure and key aspects, and includes information on two types of EPRS publications that might be of interest to the relevant committees in their consideration of the upcoming legislative proposals: initial appraisals of Commission impact assessments (provided by the Ex-Ante Impact Assessment Unit, IMPA) and implementation appraisals (provided by the Ex-Post Evaluation Unit, EVAL). The annex to the briefing provides, inter alia, a tentative indication of the committee concerned by the 82 legislative files included in the CWP 2021.

Kemikalier

01-11-2017

Syftet med EU:s kemikalielagstiftning är att skydda människors hälsa och miljön och förebygga handelshinder. Den består av regler för saluföring och användning av särskilda kategorier av kemiska produkter, en uppsättning harmoniserade begränsningar för utsläppande på marknaden och användningen av vissa farliga ämnen och beredningar, regler för hur man ska gå till väga vid allvarliga olyckshändelser och regler för export av farliga ämnen. Den största framgången på EU-nivå är Reachförordningen om registrering ...

Syftet med EU:s kemikalielagstiftning är att skydda människors hälsa och miljön och förebygga handelshinder. Den består av regler för saluföring och användning av särskilda kategorier av kemiska produkter, en uppsättning harmoniserade begränsningar för utsläppande på marknaden och användningen av vissa farliga ämnen och beredningar, regler för hur man ska gå till väga vid allvarliga olyckshändelser och regler för export av farliga ämnen. Den största framgången på EU-nivå är Reachförordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Livsmedelssäkerhet

01-06-2017

EU har två målsättningar för sin politik när det gäller livsmedelssäkerhet: att skydda människors hälsa och konsumenternas intressen och att se till att EU:s inre marknad fungerar utan problem. Därför ser EU till att kontrollstandarder inrättas (och följs) på områdena produkthygien för djurfoder och livsmedel, djurhälsa, växtskydd och förebyggande av livsmedelskontaminering med främmande ämnen. Unionen reglerar också märkningen av livsmedel och foderprodukter.

EU har två målsättningar för sin politik när det gäller livsmedelssäkerhet: att skydda människors hälsa och konsumenternas intressen och att se till att EU:s inre marknad fungerar utan problem. Därför ser EU till att kontrollstandarder inrättas (och följs) på områdena produkthygien för djurfoder och livsmedel, djurhälsa, växtskydd och förebyggande av livsmedelskontaminering med främmande ämnen. Unionen reglerar också märkningen av livsmedel och foderprodukter.

Kommande evenemang

16-06-2021
Public hearing on “Future of EU-UK fisheries relations after Brexit”
Utfrågning -
PECH
16-06-2021
FISC meets with Finance Committee of the Assemblée nationale
Övrigt -
FISC
16-06-2021
Joint Hearing on "How to treat farmers in a fair and equal manner across the EU"
Utfrågning -
PETI AGRI

Partner