15

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Sökord
Datum

Covid-19 Newsletter 2: Exit strategy

03-07-2020

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures ...

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures and the need to mitigate as much as possible a huge economic shock, which if not addressed adequately, could have unpredictable social and political consequences. The Covid-19 crisis has shown above all the importance of joint European action. Although public health is primarily the competence of the Member States, the European Parliament has called on the Commission and the Member States to act together and to rise to the challenge and ensure that the Union emerges stronger from this crisis. In particular, a differentiated but coordinated post-lockdown approach in the EU should be ensured, in order to avoid a resurgence of the virus. The present Covid-19 Newsletter focuses on the de-confinement strategies and EU measures to support the economic recovery. An update of ongoing Covid-19 related expertise work for the ECON, EMPL, ENVI, ITRE and IMCO committees is provided at the end of this document.

Commitments made at the hearing of Paolo GENTILONI, Commissioner-designate - Economy

22-11-2019

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and ...

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and effective taxation and a strong and modern Customs Union.

Utredningsavdelningarnas tjänster (ECON i fokus)

14-06-2019

Utredningsavdelning A bidrar med expertkunskap av hög kvalitet, aktuella analyser och oberoende utredningar till de utskott den stöder: ECON, EMPL, ENVI, ITRE och IMCO. Denna broschyr fokuserar på utredningsavdelningens stöd till ECON-utskottet.

Utredningsavdelning A bidrar med expertkunskap av hög kvalitet, aktuella analyser och oberoende utredningar till de utskott den stöder: ECON, EMPL, ENVI, ITRE och IMCO. Denna broschyr fokuserar på utredningsavdelningens stöd till ECON-utskottet.

IMF World Economic Outlook reflects consensus views

15-01-2019

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

Latvia Cracks Down on Unscrupulous Banking

13-12-2018

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

Indirekta skatter

01-02-2018

Till de indirekta skatterna hör mervärdesskatten och punktskatter på alkohol, tobak och energi. Det gemensamma mervärdesskattesystemet gäller i allmänhet för varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU. Punktskatter tas ut på försäljning eller användning av vissa produkter. EU-lagstiftningen syftar till att samordna och harmonisera mervärdesskattelagstiftningen och harmonisera punktskatterna på alkohol, tobak och energi så att den inre marknaden ska kunna fungera korrekt ...

Till de indirekta skatterna hör mervärdesskatten och punktskatter på alkohol, tobak och energi. Det gemensamma mervärdesskattesystemet gäller i allmänhet för varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU. Punktskatter tas ut på försäljning eller användning av vissa produkter. EU-lagstiftningen syftar till att samordna och harmonisera mervärdesskattelagstiftningen och harmonisera punktskatterna på alkohol, tobak och energi så att den inre marknaden ska kunna fungera korrekt.

Direkt beskattning: beskattning av bolag och personer

01-02-2018

Området för direktbeskattning är inte direkt reglerat i EU:s lagstiftning, men harmoniserade standarder för bolags- och personbeskattning har ändå införts genom flera direktiv och EU-domstolens rättspraxis. Åtgärder har dessutom vidtagits för att förhindra skatteundandragande och dubbelbeskattning.

Området för direktbeskattning är inte direkt reglerat i EU:s lagstiftning, men harmoniserade standarder för bolags- och personbeskattning har ändå införts genom flera direktiv och EU-domstolens rättspraxis. Åtgärder har dessutom vidtagits för att förhindra skatteundandragande och dubbelbeskattning.

Allmän skattepolitik

01-02-2018

Medlemsstaterna beslutar om skatterna eftersom EU bara har begränsade befogenheter i frågan. Eftersom EU:s skattepolitik är inriktad på att få den inre marknaden att fungera smidigt, har harmoniseringen av den indirekta beskattningen behandlats före den direkta beskattningen. Kampen mot skadligt skatteundandragande och skadlig skatteflykt har nyligen blivit prioriterad politisk fråga. Skatteåtgärder måste antas enhälligt av medlemsstaterna. Europaparlamentet har rätt att rådfrågas i skattefrågor, ...

Medlemsstaterna beslutar om skatterna eftersom EU bara har begränsade befogenheter i frågan. Eftersom EU:s skattepolitik är inriktad på att få den inre marknaden att fungera smidigt, har harmoniseringen av den indirekta beskattningen behandlats före den direkta beskattningen. Kampen mot skadligt skatteundandragande och skadlig skatteflykt har nyligen blivit prioriterad politisk fråga. Skatteåtgärder måste antas enhälligt av medlemsstaterna. Europaparlamentet har rätt att rådfrågas i skattefrågor, förutom i frågor som rör budgeten, där parlamentet är medlagstiftare.

EU:s monetära politik

01-02-2018

Europeiska centralbankssystemet (ECBS) omfattar ECB och de nationella centralbankerna i alla EU:s medlemsstater. Huvudmålet för ECBS är att upprätthålla prisstabilitet. För att nå sitt huvudmål grundar ECB-rådet sina beslut på en tvåpelarstrategi för den monetära politiken och genomför dem med hjälp av både standardmässiga och icke-standardmässiga åtgärder. De viktigaste instrumenten för euroområdets normala monetära politik är öppna marknadstransaktioner, stående faciliteter och tillämpning av minimireserver ...

Europeiska centralbankssystemet (ECBS) omfattar ECB och de nationella centralbankerna i alla EU:s medlemsstater. Huvudmålet för ECBS är att upprätthålla prisstabilitet. För att nå sitt huvudmål grundar ECB-rådet sina beslut på en tvåpelarstrategi för den monetära politiken och genomför dem med hjälp av både standardmässiga och icke-standardmässiga åtgärder. De viktigaste instrumenten för euroområdets normala monetära politik är öppna marknadstransaktioner, stående faciliteter och tillämpning av minimireserver. Som ett svar på finanskrisen har ECB även ändrat sin kommunikationsstrategi genom att ge framåtriktad vägledning om framtidsperspektiven för ECB:s räntepolitik på basis av prisstabilitetsutsikterna och har vidtagit ett antal icke-standardmässiga penningpolitiska åtgärder. Dessa inbegriper köp av tillgångar och statspapper på sekundärmarknaden, i syfte att trygga prisstabilitet och en effektiv penningpolitisk transmissionsmekanism.

EMU:s institutioner

01-02-2018

Ekonomiska och monetära unionens institutioner bär huvudansvaret för att besluta om den europeiska penningpolitiken, för bestämmelser som rör euroutgivningen och för prisstabiliteten i EU. Institutionerna är ECB, ECBS, Ekonomiska och finansiella kommittén, Eurogruppen samt rådet (ekonomiska och finansiella frågor) (Ekofin).

Ekonomiska och monetära unionens institutioner bär huvudansvaret för att besluta om den europeiska penningpolitiken, för bestämmelser som rör euroutgivningen och för prisstabiliteten i EU. Institutionerna är ECB, ECBS, Ekonomiska och finansiella kommittén, Eurogruppen samt rådet (ekonomiska och finansiella frågor) (Ekofin).

Kommande evenemang

26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Utfrågning -
PECH
26-01-2021
The impact of Brexit on the level playing field in the area of taxation
Utfrågning -
FISC
27-01-2021
EPRS online policy roundtable: President Biden’s first 100 days [...]
Övrigt -
EPRS

Partner