2

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Sökord
Datum

Återhämtningsstöd för sammanhållning och till Europas regioner (React-EU)

15-10-2020

React-EU är ett lagstiftningsförslag som syftar till att avhjälpa de sociala och ekonomiska skador som covid-19-pandemin har orsakat, och till att förbereda för en grön, digital och resilient återhämtning. React-EU strävar efter att mobilisera ytterligare 58 miljarder euro för strukturfonderna under perioden 2020–2022 och att göra utnyttjandet av sammanhållningspolitiska medel mer flexibelt.

React-EU är ett lagstiftningsförslag som syftar till att avhjälpa de sociala och ekonomiska skador som covid-19-pandemin har orsakat, och till att förbereda för en grön, digital och resilient återhämtning. React-EU strävar efter att mobilisera ytterligare 58 miljarder euro för strukturfonderna under perioden 2020–2022 och att göra utnyttjandet av sammanhållningspolitiska medel mer flexibelt.

Commitments made at the hearing of Elisa FERREIRA, Commissioner-designate - Cohesion and Reforms

22-11-2019

The commissioner-designate, Elisa Ferreira, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Regional Development. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Cohesion, reforms and a just transition.

The commissioner-designate, Elisa Ferreira, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Regional Development. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Cohesion, reforms and a just transition.