6

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Sökord
Datum

EU:s fiskeriförvaltning

01-01-2018

Fiskeriförvaltningen inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken baseras på behovet av att säkerställa ett miljömässigt hållbart utnyttjande av de marina biologiska resurserna och en långsiktig lönsamhet för sektorn. I syfte att uppnå detta mål har EU antagit lagstiftning om tillträdet till unionens vatten, tilldelningen och användningen av resurserna, de totala tillåtna fångstmängderna, begränsningarna av fiskeansträngningen och tekniska åtgärder.

Fiskeriförvaltningen inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken baseras på behovet av att säkerställa ett miljömässigt hållbart utnyttjande av de marina biologiska resurserna och en långsiktig lönsamhet för sektorn. I syfte att uppnå detta mål har EU antagit lagstiftning om tillträdet till unionens vatten, tilldelningen och användningen av resurserna, de totala tillåtna fångstmängderna, begränsningarna av fiskeansträngningen och tekniska åtgärder.

Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter

01-01-2018

Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (nedan kallad den gemensamma marknadsordningen) utgjorde den första delen i den gemensamma fiskeripolitiken. På det hela taget syftar den nuvarande gemensamma marknadsordningen till att skydda producenterna och säkerställa miljömässig hållbarhet och ekonomisk livskraft för marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Genom den nuvarande gemensamma marknadsordningen förbättras och stärks de centrala delarna i denna marknadsordning ...

Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (nedan kallad den gemensamma marknadsordningen) utgjorde den första delen i den gemensamma fiskeripolitiken. På det hela taget syftar den nuvarande gemensamma marknadsordningen till att skydda producenterna och säkerställa miljömässig hållbarhet och ekonomisk livskraft för marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Genom den nuvarande gemensamma marknadsordningen förbättras och stärks de centrala delarna i denna marknadsordning, såsom gemensamma handelsnormer, konsumentinformation och producentorganisationer, och införs nya delar, exempelvis marknadsinformation.

Internationella förbindelser inom fisket

01-01-2018

Europeiska unionen (EU) spelar en nyckelroll när det gäller internationellt samarbete på fiskeområdet. Genom den gemensamma fiskeripolitikens externa dimensionen strävar unionen efter att slå vakt om att dess rättsliga ram sträcker sig utanför EU-fartyg som bedriver fiske i internationella vatten. På grundval av den gemensamma fiskeripolitikens mål och principer för god förvaltning är EU engagerad i många multilaterala avtal och regionala fiskeriförvaltningsorganisationer samt 30 bilaterala fiskeavtal ...

Europeiska unionen (EU) spelar en nyckelroll när det gäller internationellt samarbete på fiskeområdet. Genom den gemensamma fiskeripolitikens externa dimensionen strävar unionen efter att slå vakt om att dess rättsliga ram sträcker sig utanför EU-fartyg som bedriver fiske i internationella vatten. På grundval av den gemensamma fiskeripolitikens mål och principer för god förvaltning är EU engagerad i många multilaterala avtal och regionala fiskeriförvaltningsorganisationer samt 30 bilaterala fiskeavtal.

Vattenbruksproduktionen i Europeiska unionen

01-01-2018

Vattenbruksproduktionen i Europeiska unionen har fortsatt att stagnera i förhållande till den ökande produktionen av fisk och skaldjur globalt sett. Under de senaste 20 åren har kommissionen försökt öka EU:s produktionspotential genom att lansera olika strategier och riktlinjer, och rådgivande nämnden för vattenbruk inrättades 2016. Detta organ för rådgivning till EU-institutionerna och medlemsstaterna består av företrädare för branschen och andra berörda organisationer.

Vattenbruksproduktionen i Europeiska unionen har fortsatt att stagnera i förhållande till den ökande produktionen av fisk och skaldjur globalt sett. Under de senaste 20 åren har kommissionen försökt öka EU:s produktionspotential genom att lansera olika strategier och riktlinjer, och rådgivande nämnden för vattenbruk inrättades 2016. Detta organ för rådgivning till EU-institutionerna och medlemsstaterna består av företrädare för branschen och andra berörda organisationer.

Europeiska unionens integrerade havspolitik

01-01-2018

Europeiska unionens (EU) integrerade havspolitik utgör ett helhetsperspektiv på all EU-politik med anknytning till havet. Den har sin utgångspunkt i tanken att EU kan få större avkastning från sina havsområden med mindre inverkan på miljön genom att samordna det breda spektrumet av sammanlänkade verksamheter med anknytning till oceaner, hav och kuster. Den integrerade havspolitiken syftar därmed till att stärka den så kallade blå ekonomin, som omfattar all havsbaserad ekonomisk verksamhet.

Europeiska unionens (EU) integrerade havspolitik utgör ett helhetsperspektiv på all EU-politik med anknytning till havet. Den har sin utgångspunkt i tanken att EU kan få större avkastning från sina havsområden med mindre inverkan på miljön genom att samordna det breda spektrumet av sammanlänkade verksamheter med anknytning till oceaner, hav och kuster. Den integrerade havspolitiken syftar därmed till att stärka den så kallade blå ekonomin, som omfattar all havsbaserad ekonomisk verksamhet.

Det europeiska fisket i siffror

01-01-2018

I nedanstående tabeller presenteras grundläggande statistik för flera områden som rör den gemensamma fiskeripolitiken: medlemsstaternas fiskeflottor 2020 (tabell 1), sysselsättningssituationen inom fiskeri- (2017), vattenbruks- (2016) och fiskeberedningsbranschen (2017) (tabell 2), produktion, import och export av fiskeri- och vattenbruksprodukter 2017 (tabell 3), den synliga förbrukningen och per capita-förbrukningen av fiskeri- och vattenbruksprodukter 2017 (tabell 4) och resurstilldelningen från ...

I nedanstående tabeller presenteras grundläggande statistik för flera områden som rör den gemensamma fiskeripolitiken: medlemsstaternas fiskeflottor 2020 (tabell 1), sysselsättningssituationen inom fiskeri- (2017), vattenbruks- (2016) och fiskeberedningsbranschen (2017) (tabell 2), produktion, import och export av fiskeri- och vattenbruksprodukter 2017 (tabell 3), den synliga förbrukningen och per capita-förbrukningen av fiskeri- och vattenbruksprodukter 2017 (tabell 4) och resurstilldelningen från Europeiska havs- och fiskerifonden från 2014 till 2020 (tabell 5).