13

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Sökord
Datum

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries

22-11-2019

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable ...

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable fishing and a thriving blue economy.

Den gemensamma fiskeripolitiken: ursprung och utveckling

01-01-2018

En gemensam fiskeripolitik infördes för första gången genom Romfördraget. Ursprungligen var den kopplad till den gemensamma jordbrukspolitiken, men med tiden har den blivit alltmer självständig. Den gemensamma fiskeripolitiken, i dess ändrade form 2002, har som främsta mål att säkerställa ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna och garantera yrkesfiskarna inkomster och stabila arbetstillfällen. Genom Lissabonfördraget gjordes flera ändringar av fiskeripolitiken. År 2013 enades rådet och parlamentet ...

En gemensam fiskeripolitik infördes för första gången genom Romfördraget. Ursprungligen var den kopplad till den gemensamma jordbrukspolitiken, men med tiden har den blivit alltmer självständig. Den gemensamma fiskeripolitiken, i dess ändrade form 2002, har som främsta mål att säkerställa ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna och garantera yrkesfiskarna inkomster och stabila arbetstillfällen. Genom Lissabonfördraget gjordes flera ändringar av fiskeripolitiken. År 2013 enades rådet och parlamentet om en ny gemensam fiskeripolitik för att se till att fiskeri- och vattenbruksverksamheten är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar på lång sikt.

EU:s fiskeriförvaltning

01-01-2018

Fiskeriförvaltningen inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken baseras på behovet av att säkerställa ett miljömässigt hållbart utnyttjande av de marina biologiska resurserna och en långsiktig lönsamhet för sektorn. I syfte att uppnå detta mål har EU antagit lagstiftning om tillträdet till unionens vatten, tilldelningen och användningen av resurserna, de totala tillåtna fångstmängderna, begränsningarna av fiskeansträngningen och tekniska åtgärder.

Fiskeriförvaltningen inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken baseras på behovet av att säkerställa ett miljömässigt hållbart utnyttjande av de marina biologiska resurserna och en långsiktig lönsamhet för sektorn. I syfte att uppnå detta mål har EU antagit lagstiftning om tillträdet till unionens vatten, tilldelningen och användningen av resurserna, de totala tillåtna fångstmängderna, begränsningarna av fiskeansträngningen och tekniska åtgärder.

Fiskekontroll och fisketillsyn

01-01-2018

Syftet med kontroll och tillsyn av fisket är att se till att bestämmelserna om fisket tillämpas på ett korrekt sätt och att vid behov kräva att de efterlevs. Medlemsstaterna, kommissionen och aktörerna delar befogenheterna och ansvaret för detta. Medlemsstater som inte följer dessa regler kan åtalas i enlighet med överträdelseförfarandet.

Syftet med kontroll och tillsyn av fisket är att se till att bestämmelserna om fisket tillämpas på ett korrekt sätt och att vid behov kräva att de efterlevs. Medlemsstaterna, kommissionen och aktörerna delar befogenheterna och ansvaret för detta. Medlemsstater som inte följer dessa regler kan åtalas i enlighet med överträdelseförfarandet.

Strukturstöd för fisket

01-01-2018

EU:s fiskeripolitik, som ursprungligen finansierades genom Fonden för fiskets utveckling (FFU) och under perioden 2007–2013 genom Europeiska fiskerifonden (EFF), finansieras nu genom den nya Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), som för perioden 2014–2020 har ett värde av 6,4 miljarder euro. EHFF stöder fiskare i övergången till hållbart fiske och kustsamhällen i diversifieringen av deras ekonomier, och finansierar projekt för att skapa nya arbetstillfällen och förbättra livskvaliteten utefter ...

EU:s fiskeripolitik, som ursprungligen finansierades genom Fonden för fiskets utveckling (FFU) och under perioden 2007–2013 genom Europeiska fiskerifonden (EFF), finansieras nu genom den nya Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), som för perioden 2014–2020 har ett värde av 6,4 miljarder euro. EHFF stöder fiskare i övergången till hållbart fiske och kustsamhällen i diversifieringen av deras ekonomier, och finansierar projekt för att skapa nya arbetstillfällen och förbättra livskvaliteten utefter Europas kuster.

Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter

01-01-2018

Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (nedan kallad den gemensamma marknadsordningen) utgjorde den första delen i den gemensamma fiskeripolitiken. På det hela taget syftar den nuvarande gemensamma marknadsordningen till att skydda producenterna och säkerställa miljömässig hållbarhet och ekonomisk livskraft för marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Genom den nuvarande gemensamma marknadsordningen förbättras och stärks de centrala delarna i denna marknadsordning ...

Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (nedan kallad den gemensamma marknadsordningen) utgjorde den första delen i den gemensamma fiskeripolitiken. På det hela taget syftar den nuvarande gemensamma marknadsordningen till att skydda producenterna och säkerställa miljömässig hållbarhet och ekonomisk livskraft för marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Genom den nuvarande gemensamma marknadsordningen förbättras och stärks de centrala delarna i denna marknadsordning, såsom gemensamma handelsnormer, konsumentinformation och producentorganisationer, och införs nya delar, exempelvis marknadsinformation.

Internationella förbindelser inom fisket

01-01-2018

Europeiska unionen (EU) spelar en nyckelroll när det gäller internationellt samarbete på fiskeområdet. Genom den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension strävar unionen efter att slå vakt om att dess rättsliga ram sträcker sig utanför EU-fartyg som bedriver fiske i internationella vatten. På grundval av den gemensamma fiskeripolitikens mål och principer för god förvaltning är EU engagerad i många multilaterala avtal och regionala fiskeriförvaltningsorganisationer samt 30 bilaterala fiskeavtal ...

Europeiska unionen (EU) spelar en nyckelroll när det gäller internationellt samarbete på fiskeområdet. Genom den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension strävar unionen efter att slå vakt om att dess rättsliga ram sträcker sig utanför EU-fartyg som bedriver fiske i internationella vatten. På grundval av den gemensamma fiskeripolitikens mål och principer för god förvaltning är EU engagerad i många multilaterala avtal och regionala fiskeriförvaltningsorganisationer samt 30 bilaterala fiskeavtal.

Vattenbruksproduktionen i Europeiska unionen

01-01-2018

Vattenbruksproduktionen i Europeiska unionen har fortsatt att stagnera i förhållande till den ökande produktionen av fisk och skaldjur globalt sett. Under de senaste 20 åren har kommissionen försökt öka EU:s produktionspotential genom att lansera olika strategier och riktlinjer, och rådgivande nämnden för vattenbruk inrättades 2016. Detta organ för rådgivning till EU-institutionerna och medlemsstaterna består av företrädare för branschen och andra berörda organisationer.

Vattenbruksproduktionen i Europeiska unionen har fortsatt att stagnera i förhållande till den ökande produktionen av fisk och skaldjur globalt sett. Under de senaste 20 åren har kommissionen försökt öka EU:s produktionspotential genom att lansera olika strategier och riktlinjer, och rådgivande nämnden för vattenbruk inrättades 2016. Detta organ för rådgivning till EU-institutionerna och medlemsstaterna består av företrädare för branschen och andra berörda organisationer.

Europeiska unionens integrerade havspolitik

01-01-2018

Europeiska unionens (EU) integrerade havspolitik utgör ett helhetsperspektiv på all EU-politik med anknytning till havet. Den har sin utgångspunkt i tanken att EU kan få större avkastning från sina havsområden med mindre inverkan på miljön genom att samordna det breda spektrumet av sammanlänkade verksamheter med anknytning till oceaner, hav och kuster. Den integrerade havspolitiken syftar därmed till att stärka den så kallade blå ekonomin, som omfattar all havsbaserad ekonomisk verksamhet.

Europeiska unionens (EU) integrerade havspolitik utgör ett helhetsperspektiv på all EU-politik med anknytning till havet. Den har sin utgångspunkt i tanken att EU kan få större avkastning från sina havsområden med mindre inverkan på miljön genom att samordna det breda spektrumet av sammanlänkade verksamheter med anknytning till oceaner, hav och kuster. Den integrerade havspolitiken syftar därmed till att stärka den så kallade blå ekonomin, som omfattar all havsbaserad ekonomisk verksamhet.

Det europeiska fisket i siffror

01-01-2018

I nedanstående tabeller presenteras grundläggande statistik för flera områden som rör den gemensamma fiskeripolitiken: medlemsstaternas fiskeflottor 2020 (tabell 1), sysselsättningssituationen inom fiskeri- (2017), vattenbruks- (2016) och fiskeberedningsbranschen (2017) (tabell 2), produktion, import och export av fiskeri- och vattenbruksprodukter 2017 (tabell 3), den synliga förbrukningen och per capita-förbrukningen av fiskeri- och vattenbruksprodukter 2017 (tabell 4) och resurstilldelningen från ...

I nedanstående tabeller presenteras grundläggande statistik för flera områden som rör den gemensamma fiskeripolitiken: medlemsstaternas fiskeflottor 2020 (tabell 1), sysselsättningssituationen inom fiskeri- (2017), vattenbruks- (2016) och fiskeberedningsbranschen (2017) (tabell 2), produktion, import och export av fiskeri- och vattenbruksprodukter 2017 (tabell 3), den synliga förbrukningen och per capita-förbrukningen av fiskeri- och vattenbruksprodukter 2017 (tabell 4) och resurstilldelningen från Europeiska havs- och fiskerifonden från 2014 till 2020 (tabell 5).

Kommande evenemang

10-05-2021
Lessons from a public health crisis: Impact of the COVID-19 pandemic on cancer care
Utfrågning -
BECA
10-05-2021
Foreign interference from the Kremlin - Mikhail Khodorkovsky guest in INGE
Utfrågning -
INGE
10-05-2021
ENVI Public Hearing on new genomic techniques in the food sector
Utfrågning -
ENVI

Partner