9

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Sökord
Datum

Study presentation proceedings: The Impact of Unfair Commercial Practices on Competition in the EU Passenger Transport Sector, in particular Air Transport

09-12-2020

The study presented in the event aims at identifying and analysing the unfair commercial and trading practices in passenger air transport that not only are detrimental to consumers, but which can also distort competition in the Single Market. Moreover, the discussion during the event also covered competition and consumer protection aspects that arise in the context of the COVID-19 pandemic. These proceedings of the study presentation were prepared by the Policy Department for Economic, Scientific ...

The study presented in the event aims at identifying and analysing the unfair commercial and trading practices in passenger air transport that not only are detrimental to consumers, but which can also distort competition in the Single Market. Moreover, the discussion during the event also covered competition and consumer protection aspects that arise in the context of the COVID-19 pandemic. These proceedings of the study presentation were prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request the committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Study in focus: Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech

15-10-2020

The original full study analyses the design and operation of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of jurisdictions’ regulatory response to financial innovation, focusing on the models adopted in the EU and the EFTA countries. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

The original full study analyses the design and operation of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of jurisdictions’ regulatory response to financial innovation, focusing on the models adopted in the EU and the EFTA countries. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Commitments made at the hearing of Mairead MCGUINNESS, Commissioner-designate - Financial services, financial stability and the Capital Markets Union

08-10-2020

The Commissioner-designate, Mairead McGuinness, appeared before the European Parliament on 02 October 2020 to answer questions put by MEPs from the Committee on Economic and Monetary Affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include Banking Union, Capital Markets Union and SMEs access ...

The Commissioner-designate, Mairead McGuinness, appeared before the European Parliament on 02 October 2020 to answer questions put by MEPs from the Committee on Economic and Monetary Affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include Banking Union, Capital Markets Union and SMEs access to finance, sustainable finance, FinTech strategy and cryptocurrencies, comprehensive approach to fighting money laundering and more resilience to extraterritorial sanctions.

Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech

30-09-2020

The unprecedented leap and the disruption potential of the emerging technological developments in finance have challenged the existing institutional and regulatory arrangements in the financial sector. Jurisdictions across globe have adopted various initiatives to keep abreast of the rapid technological developments and to encourage the development of their FinTech ecosystems. This study examines the setting up of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of the overall strategies pursued ...

The unprecedented leap and the disruption potential of the emerging technological developments in finance have challenged the existing institutional and regulatory arrangements in the financial sector. Jurisdictions across globe have adopted various initiatives to keep abreast of the rapid technological developments and to encourage the development of their FinTech ecosystems. This study examines the setting up of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of the overall strategies pursued by jurisdictions in response to the FinTech developments. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS)

01-02-2018

Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) är ett flernivåsystem som består av tillsynsmyndigheter på mikro- och makronivå och som syftar till att säkerställa en enhetlig och konsekvent finansiell tillsyn i EU. I ESFS ingår Europeiska systemrisknämnden , de tre europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, Esma och Eiopa) och de nationella tillsynsmyndigheterna. ESFS har kontinuerligt utvecklats för att beakta nya situationer, särskilt den nya bankunionen, målet att utveckla en kapitalmarknadsunion ...

Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) är ett flernivåsystem som består av tillsynsmyndigheter på mikro- och makronivå och som syftar till att säkerställa en enhetlig och konsekvent finansiell tillsyn i EU. I ESFS ingår Europeiska systemrisknämnden , de tre europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, Esma och Eiopa) och de nationella tillsynsmyndigheterna. ESFS har kontinuerligt utvecklats för att beakta nya situationer, särskilt den nya bankunionen, målet att utveckla en kapitalmarknadsunion och Förenade kungarikets utträde ur EU.

Finansiella tjänster

01-02-2018

Finansiella tjänster utgör en viktig del av EU:s insatser för att fullborda den inre marknaden inom ramen för den fria rörligheten för tjänster och kapital. Framsteg mot integration har kommit i olika faser enligt följande: 1) Avlägsnande av nationella inträdeshinder (1957-1973) 2) Harmonisering av nationell lagstiftning och politik (1973-1983) 3) Fullbordande av den inre marknaden (1983-1992) 4) Skapande av den gemensamma valutan och perioden före krisen (1993-2007) och 5) Den globala finanskrisen ...

Finansiella tjänster utgör en viktig del av EU:s insatser för att fullborda den inre marknaden inom ramen för den fria rörligheten för tjänster och kapital. Framsteg mot integration har kommit i olika faser enligt följande: 1) Avlägsnande av nationella inträdeshinder (1957-1973) 2) Harmonisering av nationell lagstiftning och politik (1973-1983) 3) Fullbordande av den inre marknaden (1983-1992) 4) Skapande av den gemensamma valutan och perioden före krisen (1993-2007) och 5) Den globala finanskrisen och reformerna efter krisen (från 2007 och framåt). Den digitala och gröna omställningen har medfört ytterligare möjligheter och utmaningar för politiken för finansiella tjänster. Förenade kungarikets utträde ur EU medför en rad nya utmaningar med potentiella konsekvenser för sektorn för finansiella tjänster inom och utanför EU.

Konkurrenspolitik

01-02-2018

Huvudsyftet med EU:s konkurrensregler är att göra det möjligt för unionens inre marknad att fungera väl som en viktig drivkraft för medborgarnas, företagens och hela samhällets välfärd inom EU. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) innehåller därför regler som syftar till att förhindra begränsningar och snedvridningar av konkurrensen på den inre marknaden. Mer specifikt förbjuder det konkurrensbegränsande avtal mellan företag och dominerande företags missbruk av marknadsställning ...

Huvudsyftet med EU:s konkurrensregler är att göra det möjligt för unionens inre marknad att fungera väl som en viktig drivkraft för medborgarnas, företagens och hela samhällets välfärd inom EU. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) innehåller därför regler som syftar till att förhindra begränsningar och snedvridningar av konkurrensen på den inre marknaden. Mer specifikt förbjuder det konkurrensbegränsande avtal mellan företag och dominerande företags missbruk av marknadsställning, vilket skulle kunna inverka negativt på handeln mellan medlemsstaterna. Företagssammanslagningar (koncentrationer) och förvärv med en EU-dimension kontrolleras dessutom av Europeiska kommissionen och kan eventuellt förhindras om de skulle resultera i en betydande minskning av konkurrensen. Statligt stöd till vissa företag eller produkter är för övrigt förbjudet om det snedvrider konkurrensen, men kan tillåtas i vissa fall. Konkurrensreglerna gäller, med vissa undantag, även för offentliga företag, offentliga tjänster och tjänster av allmänt intresse.

Level-2 measures under the Benchmarks Regulation

06-06-2017

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

Kommande evenemang

27-09-2021
Turning the tide on cancer: the national parliaments' view on Europe's Cancer Plan
Övrigt -
BECA
27-09-2021
US trade policy
Utfrågning -
INTA
27-09-2021
Consumer protection and automated decision-making tools in a modern economy
Utfrågning -
IMCO

Partner