10

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Sökord
Datum

The European Parliament’s carbon footprint: Towards carbon neutrality

14-09-2020

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy ...

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, and the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) Unit at the request of the committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI).

Commitments made at the hearing of Stella KYRIAKIDES, Commissioner-designate - Health

22-11-2019

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and ...

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and "food safety and animal and plant health".

Commitments made at the hearing of Frans TIMMERMANS, Executive Vice-President-designate - European Green Deal

22-11-2019

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate ...

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate Action". The quotes included in this document only make reference to the oral commitments made during the hearing.

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050

05-02-2019

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

Resurseffektivitet och den cirkulära ekonomin

01-04-2018

Tidigare och rådande mönster i resursutnyttjandet har resulterat i stora föroreningar, försämrad miljö och utarmning av naturresurser. EU har länge haft en avfallspolitik och har traditionellt sett fokuserat på en miljömässigt hållbar avfallshantering. Färdplanen för ett resurseffektivt Europa och paketet om cirkulär ekonomi har möjlighet att hejda denna trend genom att före 2050 omvandla EU:s ekonomi till en hållbar ekonomi. De fyra nya direktiven om avfall i paketet om cirkulär ekonomi inför nya ...

Tidigare och rådande mönster i resursutnyttjandet har resulterat i stora föroreningar, försämrad miljö och utarmning av naturresurser. EU har länge haft en avfallspolitik och har traditionellt sett fokuserat på en miljömässigt hållbar avfallshantering. Färdplanen för ett resurseffektivt Europa och paketet om cirkulär ekonomi har möjlighet att hejda denna trend genom att före 2050 omvandla EU:s ekonomi till en hållbar ekonomi. De fyra nya direktiven om avfall i paketet om cirkulär ekonomi inför nya avfallshanteringsmål avseende förebyggande, återanvändning, materialåtervinning och deponering.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Kemikalier och bekämpningsmedel

01-02-2018

Syftet med EU:s lagstiftning om kemikalier och bekämpningsmedel är att skydda människors hälsa och miljön och förebygga handelshinder. Den består av regler för saluföring och användning av särskilda kategorier av kemiska produkter, en uppsättning harmoniserade begränsningar för utsläppande på marknaden och användningen av vissa farliga ämnen och beredningar, regler för hur man ska gå till väga vid allvarliga olyckshändelser och regler för export av farliga ämnen. Med bekämpningsmedel menas en grupp ...

Syftet med EU:s lagstiftning om kemikalier och bekämpningsmedel är att skydda människors hälsa och miljön och förebygga handelshinder. Den består av regler för saluföring och användning av särskilda kategorier av kemiska produkter, en uppsättning harmoniserade begränsningar för utsläppande på marknaden och användningen av vissa farliga ämnen och beredningar, regler för hur man ska gå till väga vid allvarliga olyckshändelser och regler för export av farliga ämnen. Med bekämpningsmedel menas en grupp ämnen som används för att minska, utrota och stoppa organismer som anses skadliga. De omfattar biocidprodukter och växtskyddsmedel. Den största framgången på EU-nivå är Reachförordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av farliga ämnen.

Biologisk mångfald, markanvändning och skogsbruk

01-02-2018

FN:s konferens om miljö och utveckling 1992 innebar ett stort steg framåt för bevarandet av den biologiska mångfalden och naturskyddet, tack vare antagandet av konventionen om biologisk mångfald. EU har i internationella sammanhang spelat en viktig roll för att hitta lösningar på problem med förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar och skövling av tropiska regnskogar. EU åtog sig 2011 att senast 2020 hejda förlusten av biologisk mångfald och försämringen av ekosystemtjänster i EU. Andra ...

FN:s konferens om miljö och utveckling 1992 innebar ett stort steg framåt för bevarandet av den biologiska mångfalden och naturskyddet, tack vare antagandet av konventionen om biologisk mångfald. EU har i internationella sammanhang spelat en viktig roll för att hitta lösningar på problem med förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar och skövling av tropiska regnskogar. EU åtog sig 2011 att senast 2020 hejda förlusten av biologisk mångfald och försämringen av ekosystemtjänster i EU. Andra mål som anges i livsmiljödirektivet eller konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites-konventionen) har ännu inte uppfyllts. Det globala Parisavtalet om klimatförändringar som antogs i december 2015 i syfte att minska effekterna av klimatförändringarna, och den efterföljande EU-lagstiftningen för att genomföra avtalet, förväntas ha en positiv effekt på bevarandet av den biologiska mångfalden och skogar under de kommande årtiondena. Sedan 1992 har Life-programmet varit det viktigaste finansieringsinstrumentet för skyddet av den biologiska mångfalden och skogar i EU.

Kampen mot klimatförändringarna

01-02-2018

Europeiska unionen (EU) är en av de ledande stora ekonomierna i fråga om att bekämpa utsläpp av växthusgaser. EU hade 2018 skurit ner sina utsläpp av växthusgaser med 23 procent jämfört med 1990-års nivåer, och det har åtagit sig att senast 2030 ha minskat utsläppen med 40 procent. I december 2019 presenterade Europeiska kommissionen (kommissionen) den europeiska gröna given, en uppsättning åtgärder som syftar till att höja EU:s ambitionsnivå vad gäller minskningen av utsläppen av växthusgaser till ...

Europeiska unionen (EU) är en av de ledande stora ekonomierna i fråga om att bekämpa utsläpp av växthusgaser. EU hade 2018 skurit ner sina utsläpp av växthusgaser med 23 procent jämfört med 1990-års nivåer, och det har åtagit sig att senast 2030 ha minskat utsläppen med 40 procent. I december 2019 presenterade Europeiska kommissionen (kommissionen) den europeiska gröna given, en uppsättning åtgärder som syftar till att höja EU:s ambitionsnivå vad gäller minskningen av utsläppen av växthusgaser till 2030 och utfasningen av fossila bränslen i EU:s ekonomi senast 2050, vilket är i linje med EU:s åtaganden enligt Parisavtalet.

Hållbar konsumtion och produktion

01-11-2017

Hållbar tillväxt är ett av EU:s främsta mål. Inför den globala bristen på naturresurser gäller det för producenter och konsumenter framför allt att ”göra mer med mindre”. För att gripa sig an denna utmaning under en period med snabba klimatförändringar och växande efterfrågan på energi och resurser har EU infört en rad strategier och initiativ som syftar till hållbar konsumtion och produktion. Dessa ska förbättra produkternas totala miljöprestanda under hela livscykeln, stimulera efterfrågan på bättre ...

Hållbar tillväxt är ett av EU:s främsta mål. Inför den globala bristen på naturresurser gäller det för producenter och konsumenter framför allt att ”göra mer med mindre”. För att gripa sig an denna utmaning under en period med snabba klimatförändringar och växande efterfrågan på energi och resurser har EU infört en rad strategier och initiativ som syftar till hållbar konsumtion och produktion. Dessa ska förbättra produkternas totala miljöprestanda under hela livscykeln, stimulera efterfrågan på bättre produkter och bättre produktionsteknik och hjälpa konsumenterna att fatta välgrundade beslut.

Kommande evenemang

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Övrigt -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Utfrågning -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Utfrågning -
FEMM LIBE

Partner