6

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Sökord
Datum

FOKUS PÅ: Varvad utbildning: en bro över mörka vatten?

15-10-2014

Företag värderar arbetslivserfarenhet högt, och brist på sådan erfarenhet utgör därför ett stort hinder för arbetssökande som söker ett första arbete. Många ungdomar är fångade i en ond cirkel: de kan inte hitta ett första arbete och de kan inte få ett arbete eftersom de inte har någon arbetslivserfarenhet Lärlingsutbildning har visat sig ha stor betydelse för att öka ungdomssysselsättningen och är en av de främsta anledningarna till att ungdomsarbetslösheten är låg i vissa europeiska länder. I ...

Företag värderar arbetslivserfarenhet högt, och brist på sådan erfarenhet utgör därför ett stort hinder för arbetssökande som söker ett första arbete. Många ungdomar är fångade i en ond cirkel: de kan inte hitta ett första arbete och de kan inte få ett arbete eftersom de inte har någon arbetslivserfarenhet Lärlingsutbildning har visat sig ha stor betydelse för att öka ungdomssysselsättningen och är en av de främsta anledningarna till att ungdomsarbetslösheten är låg i vissa europeiska länder. I meddelandet om en ny syn på utbildning såväl som i meddelandet från 2013 om ungdomsarbetslösheten uppmanade kommissionen medlemsstaterna att intensifiera sina ansträngningar för att få fram yrkesutbildning i världsklass och höja yrkeskunskapernas kvalitet, och för att främja lärande på arbetsplatsen, inklusive praktikprogram av god kvalitet, lärlingsutbildning och system där teori och praktik varvas. Europaparlamentet offentliggjorde också på begäran av utskottet för kultur och utbildning (CULT-utskottet) en undersökning av fördelarna och nackdelarna med varvad utbildning och utvecklingen i EU-28 vad gäller införandet och/eller förbättringen av denna typ av lärande.

Focus on: European Qualifications Framework

16-09-2013

The EQF is a translation grid for qualifications around Europe and at its core are eight reference levels, covering basic to most advanced qualifications. Each country is expected to classify its national qualifications into the eight EQF levels by means of its National Qualifications Framework (NQF) or the levels of its national qualifications system. The EQF is a concrete instrument to promote lifelong learning, mobility, skills and jobs of citizens throughout Europe, indispensable for achieving ...

The EQF is a translation grid for qualifications around Europe and at its core are eight reference levels, covering basic to most advanced qualifications. Each country is expected to classify its national qualifications into the eight EQF levels by means of its National Qualifications Framework (NQF) or the levels of its national qualifications system. The EQF is a concrete instrument to promote lifelong learning, mobility, skills and jobs of citizens throughout Europe, indispensable for achieving more and better jobs and growth, as Europe faces the challenges of becoming an advanced, knowledge-based economy.

Focus on: Early School Leaving in the European Union

15-04-2013

Investment in education and training contributes significantly to economic growth and is pivotal to the EU's current and future competitiveness, while enhancing active citizenship, personal development and well-being. Still, many young Europeans are currently lacking a perspective for their future. Some of them leave the education system without having the skills or qualifications which are now seen as necessary to make a successful transition to the labour market and for active participation in ...

Investment in education and training contributes significantly to economic growth and is pivotal to the EU's current and future competitiveness, while enhancing active citizenship, personal development and well-being. Still, many young Europeans are currently lacking a perspective for their future. Some of them leave the education system without having the skills or qualifications which are now seen as necessary to make a successful transition to the labour market and for active participation in today's knowledge-based economy.

Structural and Cohesion Policies for 2020 : Tools to Overcome the Crisis

15-11-2011

This note illustrates the crucial contribution of structural and cohesion policies to the "Europe 2020" strategy. It also highlights the role that the Parliament could play in strengthening these policies, which are all subject to the ordinary legislative procedure and will all undergo a far-reaching reform by 2014.

This note illustrates the crucial contribution of structural and cohesion policies to the "Europe 2020" strategy. It also highlights the role that the Parliament could play in strengthening these policies, which are all subject to the ordinary legislative procedure and will all undergo a far-reaching reform by 2014.

'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' - Working documents of Joint Parliamentary Meeting held on 13-14 April 2011

15-03-2011

Working group I : Cooperation in the area of freedom security and justice - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "cooperation in the Area of Freedom Security and Justice" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers various issues, such as borders, visas, migration and asylum, as well as police and judicial cooperation in criminal matters. Working ...

Working group I : Cooperation in the area of freedom security and justice - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "cooperation in the Area of Freedom Security and Justice" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers various issues, such as borders, visas, migration and asylum, as well as police and judicial cooperation in criminal matters. Working group II : Integration of citizens - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "Integration of Citizens" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers issues related to cultural diversity and education aspects as crucial factors to the success of the integration process of the Western Balkans to the European Union.

Struktur- och sammanhållningspolitiken efter Lissabonfördraget

15-02-2010

Lissabonfördraget medför stora konsekvenser för struktur- och sammanhållningspolitiken. I denna studie analyseras förändringarna inom de politiska områden som faller inom behörigheten för utredningsavdelning B vid Europaparlamentets generaldirektorat för EU-intern politik (områden som rör institutioner, förfaranden, finanser och rättsakters innehåll).

Lissabonfördraget medför stora konsekvenser för struktur- och sammanhållningspolitiken. I denna studie analyseras förändringarna inom de politiska områden som faller inom behörigheten för utredningsavdelning B vid Europaparlamentets generaldirektorat för EU-intern politik (områden som rör institutioner, förfaranden, finanser och rättsakters innehåll).

Kommande evenemang

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Övrigt -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Utfrågning -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Utfrågning -
FEMM LIBE

Partner