8

resultat

Ord
Publikationstyp
Politikområde
Författare
Datum

EYE 2016 – Youth unemployment: Down to zero?

28-04-2016

Young people in Europe are eager to move on, to work and to participate, but more than 4 million of them are in a precarious position. How can we reduce youth unemployment to close to zero within 10 years? Has Europe taken decisive action for a real crackdown? This note has been prepared for the European Youth Event, taking place in Strasbourg in May 2016. Please click here for the full publication in PDF format

Young people in Europe are eager to move on, to work and to participate, but more than 4 million of them are in a precarious position. How can we reduce youth unemployment to close to zero within 10 years? Has Europe taken decisive action for a real crackdown? This note has been prepared for the European Youth Event, taking place in Strasbourg in May 2016. Please click here for the full publication in PDF format

Youth Education & Entrepreneurship

11-08-2015

Europe 2020 focuses strongly on young people, with a headline target of reducing early school-leaving and increasing tertiary attainment. Two other headlines also share a clear youth dimension - to reduce the risk of poverty and to increase the share of the population in employment. Because education is paramount in shaping young people's attitudes, skills and culture, it is vital that entrepreneurship education is addressed from an early age. After all, entrepreneurship is not solely about business ...

Europe 2020 focuses strongly on young people, with a headline target of reducing early school-leaving and increasing tertiary attainment. Two other headlines also share a clear youth dimension - to reduce the risk of poverty and to increase the share of the population in employment. Because education is paramount in shaping young people's attitudes, skills and culture, it is vital that entrepreneurship education is addressed from an early age. After all, entrepreneurship is not solely about business creation, but also about setting the right environment for the development of a skilled, innovative, entrepreneurial workforce able to anticipate change and face challenges. With the overall objective of shedding some light on how far Member States have gone (in terms of strategies) in promoting entrepreneurship and how strongly it is embedded both in school curricula and in teachers' trainings/attitudes, the CULT Committee requested Policy Department B to organise a workshop on "Youth education & entrepreneurship". The present document is the compilation of the background papers and power point presentations prepared for the workshop.

Extern avdelning

Elizabeth Chell and Laura Rosendahl Huber

The Added Value of EU policy in Education: European Added Value in Action

18-03-2015

In recent years, the EU has developed a European dimension to education, notably in the area of higher education, where it has stimulated mobility of students and teachers. In the last two decades, major progress has also been made in harmonizing university degree structures and increasing the compatibility of higher education systems. The benefits of the support given to education at a Union level derive from the cross-border character of the activities in the field, which are additional to those ...

In recent years, the EU has developed a European dimension to education, notably in the area of higher education, where it has stimulated mobility of students and teachers. In the last two decades, major progress has also been made in harmonizing university degree structures and increasing the compatibility of higher education systems. The benefits of the support given to education at a Union level derive from the cross-border character of the activities in the field, which are additional to those developed at national or regional levels. It is worth noting that only EU programmes guarantee that all Member States benefit from mobility and exchange of good practices in the area while ensuring optimal dissemination of results. Hence, EU action in the ground is a way of filling in the missing links, avoiding fragmentation and realising the potential of a border-free Europe. In practical terms, the implementation of programmes by the EU offers better value for money and economies of scale - than a series of wholly bilateral relations between Member States in this field would allow- because externalities can be addressed, resources or expertise pooled, and action better coordinated. This ‘At a Glance’ publication is part of a series of summaries of the added value of existing EU policies in practice. Previous publications in this series include summaries of the benefits of the European single market and the added value of EU action in the field of mobile telephone roaming charges.

Encouraging STEM Studies for the Labour Market

16-03-2015

There is evidence of skills shortages in STEM fields in spite of high unemployment rates in many Member States. This document, prepared by Policy Department A at the request of the Employment and Social Affairs Committee intends to provide an up-to-date overview of the labour market situation in STEM occupations and to analyse European and national approaches to encourage STEM uptake in relation to these labour market needs. The aim is to identify practices which help to increase the supply of STEM ...

There is evidence of skills shortages in STEM fields in spite of high unemployment rates in many Member States. This document, prepared by Policy Department A at the request of the Employment and Social Affairs Committee intends to provide an up-to-date overview of the labour market situation in STEM occupations and to analyse European and national approaches to encourage STEM uptake in relation to these labour market needs. The aim is to identify practices which help to increase the supply of STEM skilled labour.

Extern avdelning

Maria CAPRILE, Rachel PALMÉN, Pablo SANZ and Giancarlo DENTE (Fondazione Giacomo Brodolini, Italy)

FOKUS PÅ: Varvad utbildning: en bro över mörka vatten?

15-10-2014

Företag värderar arbetslivserfarenhet högt, och brist på sådan erfarenhet utgör därför ett stort hinder för arbetssökande som söker ett första arbete. Många ungdomar är fångade i en ond cirkel: de kan inte hitta ett första arbete och de kan inte få ett arbete eftersom de inte har någon arbetslivserfarenhet Lärlingsutbildning har visat sig ha stor betydelse för att öka ungdomssysselsättningen och är en av de främsta anledningarna till att ungdomsarbetslösheten är låg i vissa europeiska länder. I ...

Företag värderar arbetslivserfarenhet högt, och brist på sådan erfarenhet utgör därför ett stort hinder för arbetssökande som söker ett första arbete. Många ungdomar är fångade i en ond cirkel: de kan inte hitta ett första arbete och de kan inte få ett arbete eftersom de inte har någon arbetslivserfarenhet Lärlingsutbildning har visat sig ha stor betydelse för att öka ungdomssysselsättningen och är en av de främsta anledningarna till att ungdomsarbetslösheten är låg i vissa europeiska länder. I meddelandet om en ny syn på utbildning såväl som i meddelandet från 2013 om ungdomsarbetslösheten uppmanade kommissionen medlemsstaterna att intensifiera sina ansträngningar för att få fram yrkesutbildning i världsklass och höja yrkeskunskapernas kvalitet, och för att främja lärande på arbetsplatsen, inklusive praktikprogram av god kvalitet, lärlingsutbildning och system där teori och praktik varvas. Europaparlamentet offentliggjorde också på begäran av utskottet för kultur och utbildning (CULT-utskottet) en undersökning av fördelarna och nackdelarna med varvad utbildning och utvecklingen i EU-28 vad gäller införandet och/eller förbättringen av denna typ av lärande.

Promoting entrepreneurship through education

03-12-2013

Presented as an individual's ability to turn ideas into actions, entrepreneurship has evolved over time to embrace creativity, innovation and risk taking, as well as the ability to set-up and run a business. Entrepreneurship is now considered as a key competence for all which should be promoted at all levels of education (from primary school to university) as well as through lifelong learning.

Presented as an individual's ability to turn ideas into actions, entrepreneurship has evolved over time to embrace creativity, innovation and risk taking, as well as the ability to set-up and run a business. Entrepreneurship is now considered as a key competence for all which should be promoted at all levels of education (from primary school to university) as well as through lifelong learning.

Hur vi kan förhindra att elever lämnar skolan i förtid i EU

15-06-2011

I denna studie granskas problemet med tidig skolavgång i EU, både med avseende på problemets omfattning och karaktär. Efter en detaljerad undersökning av hur olika länder försöker hantera detta problem identifieras vad det är som kännetecknar en effektiv politik, varefter det avges ett antal rekommendationer för hur aktörer på EU- och medlemsstatsnivå kan agera. Studien är baserad på djupgående länderstudier i nio medlemsstater samt en analys av internationell och nationell litteratur.

I denna studie granskas problemet med tidig skolavgång i EU, både med avseende på problemets omfattning och karaktär. Efter en detaljerad undersökning av hur olika länder försöker hantera detta problem identifieras vad det är som kännetecknar en effektiv politik, varefter det avges ett antal rekommendationer för hur aktörer på EU- och medlemsstatsnivå kan agera. Studien är baserad på djupgående länderstudier i nio medlemsstater samt en analys av internationell och nationell litteratur.

Extern avdelning

Anne-Mari Nevala (GHK Consulting Ltd) and Jo Hawley (GHK Consulting Ltd) in collaboration with Dermot Stokes, Katie Slater, Manuel Souto Otero, Ruth Santos, Claire Duchemin and Anna Manoudi

Bolognaprocessen: Lägesrapport och utsikter

14-01-2011

Bolognaprocessen har medfört genomgripande förändringar av den högre utbildningen i hela EU. Lanseringen av det europeiska området för högre utbildning (EHEA) 2010 var en viktig milstolpe på vägen mot ett öppet område för högre undervisning. Detta område bidrar till att öka förenligheten och jämförbarheten mellan EU:s högre utbildningar och till att göra dem mer attraktiva och konkurrenskraftiga på internationell nivå. På många områden har man gjort stora framsteg, men mycket arbete återstår för ...

Bolognaprocessen har medfört genomgripande förändringar av den högre utbildningen i hela EU. Lanseringen av det europeiska området för högre utbildning (EHEA) 2010 var en viktig milstolpe på vägen mot ett öppet område för högre undervisning. Detta område bidrar till att öka förenligheten och jämförbarheten mellan EU:s högre utbildningar och till att göra dem mer attraktiva och konkurrenskraftiga på internationell nivå. På många områden har man gjort stora framsteg, men mycket arbete återstår för att samtliga Bolognamål ska uppfyllas under det kommande decenniet.

Extern avdelning

German Academic Exchange Service (DAAD), Academic Cooperation Association (ACA) Siegbert Wuttig, Bernd Wächter, Nicole Rohde, Queenie Lam, Irina Lungu and Laura E. Rumbley

Kommande evenemang

20-01-2021
EPRS online policy roundtable with the World Bank: Where next for the global economy
Övrigt -
EPRS
25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Utfrågning -
FEMM
27-01-2021
Public hearing on AI and Green Deal
Utfrågning -
AIDA

Partner