Länkarna på denna sida ger en närmare inblick i det arbete som pågår i EU:s enda direktvalda institution
 • Utredningstjänster till ledamöterna

  x

  Utredningstjänster till ledamöterna


  Enheten för utredningstjänster till ledamöterna tillhandahåller anpassade briefingar till ledamöterna och forskningsresultat om EU-politik, sakfrågor och lagstiftning. Den är en del av Europaparlamentets utredningstjänst.

  ue.aporue.lraporue@srpe

 • Head
 • Konsekvensbedömningar

  x

  Konsekvensbedömningar


  Enheterna för konsekvensbedömningar fastställer bl.a. förutsägbara ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter av den föreslagna lagstiftningen. De är en del av Europaparlamentets utredningstjänst.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@tnemssessatcapmi-srpe

 • Utredningsavdelningar

  x

  Utredningsavdelningar


  De fem utredningsavdelningarna är ansvariga för att tillhandahålla – både internt och externt – högkvalitativ oberoende expertkunskap, analys och politisk rådgivning på utskottens och andra parlamentsorgans begäran. Utredningsavdelningarna har ett nära samarbete med utskotten och hjälper dem att utforma lagstiftningen och utöva demokratisk granskning av EU-politiken.

  ue.aporue.lraporue@ecneics-ymonoce-pedlop ue.aporue.lraporue@noisehoc-pedlop ue.aporue.lraporue@snezitic-pedlop ue.aporue.lraporue@gdub-pedlop ue.aporue.lraporue@opxe-pedlop

 • Vetenskaplig framsyn (STOA)

  x

  Vetenskaplig framsyn (STOA)


  Enheten för vetenskaplig framsyn (STOA) lyder under Europaparlamentets utredningstjänst och bedriver forskning och tillhandahåller strategisk rådgivning för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ samt vetenskaplig framsyn. Enheten genomför studier och anordnar evenemang under Stoapanelens ledning.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@aots

 • Ekonomisk styrning

  x

  Ekonomisk styrning


  Enheten för övervakning av ekonomisk styrning tillhandahåller information till ledamöterna om tillämpningen av instrumenten för ekonomisk styrning och banktillsynen i unionen, särskilt inom euroområdet.

  ue.aporue.lraporue@voge

 • Europaparlamentets eurobarometer

  x

  Europaparlamentets eurobarometer


  Europaparlamentet beställer regelbundet undersökningar om den allmänna opinionen i medlemsstaterna. Detta är ett sätt för parlamentet att rent allmänt hålla sig à jour med medborgarnas uppfattningar om och förväntningar på parlamentets och EU:s arbete.

  ue.aporue.lraporue@gnirotinom.noinipo.cilbup

 • Europeiskt mervärde

  x

  Europeiskt mervärde


  Studier från enheten för europeiskt mervärde fastställer behovet av åtgärder på EU-nivå genom att analysera den potentiella nyttan med framtida EU-åtgärder. Enheten är en del av Europaparlamentets utredningstjänst.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@eulavdeddanaeporue-srpe

 

Lagstiftningsdatabasen

Här kan man följa EU:s beslutsgång steg för steg. Ta reda på vad som hänt och vad nästa steg är.

Register över handlingar

I registret finns alla officiella dokument som Europaparlamentet har utarbetat eller fått sedan den 3 december 2001. Du kan söka på nyckelord, skribent, datum, referensnummer eller typ av dokument.

Europaparlamentets utredningstjänsts webbsida

Via utredningstjänstens webbsida kan man få direkt kontakt med de expertgrupper som hjälper ledamöterna i deras utredningar och arbete vid utarbetande av lagstiftning.

ESPAS

ESPAS är ett unikt interinstitutionellt projekt som syftar till att stärka EU:s arbete på det viktiga området framtidsplanering.

ORBIS - Knutpunkten för framsynsstudier

Besök världens största samling av framtidsstudier. Upptäck de långsiktiga trenderna som kommer att forma samhället. Läs och lär dig mer om en mängd olika ämnen som berör dig och resten av världens befolkning.

URBIS - Knutpunkten för genomförandestudier

Allt från nationella parlament, regioner, städer och arbetsmarknadens parter med anknytning till kommissionens arbetsprogram.

Faktablad om Europeiska unionen

Faktabladen är kortfattade men trots det innehållsrika informationskällor som ger en översikt över den europeiska integrationen och Europaparlamentets bidrag till denna process. Faktabladen uppdateras regelbundet och kan konsulteras antingen på Think Tank-webbplatsen eller på faktabladens webbplats.

EU Bookshop

Alla EU-publikationer finns på EU Bookshop, som är EU-institutionernas bokhandel, bibliotek och arkiv på internet.