Kommande evenemang

23-09-2019 14:00 - Fifth meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) on Europol

Övrigt - LIBE
Europol's new Headquarters on Eisenhowerlaan in The Hague

The fifth meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on Europol (JPSG) will take place on 23-24 September 2019 in Brussels. The JPSG brings together Members of national parliaments and the European Parliament to fulfill the scrutiny and oversight on the activities of Europol including on fundamental rights. The JPSG meets at least twice a year. It is Co-Chaired by the European Parliament and the country holding the rotating Presidency of the Council of the European Union.

Mer detaljerat

The agenda includes interventions by Europol Executive Director, Ms Catherine De Bolle, Minister of Interior of Finland, Ms Maria Ohisalo, Chairperson of the Europol Management Board, Mr Andrei Linta, or assistant EDPS, Mr Wojciech Wiewiórowski. There are as well high profile discussions on topics such as the findings by the Europol Cooperation Board, the Europol's information management priorities in 2019, review of the Rules of Procedure, as well as a keynote speech by the Commissioner for the Security Union, Sir Julian KING.

Plats: European Parliament, József Antall building (JAN) 4Q2, Brussels, Belgium
Senaste uppdatering: 13-09-2019

Documents received from Europol

Written contributions from Members

   Contribution of the Hungarian Delegation to the JPSG
   Parliament of the Czech Republic: 81th Resolution of the Committee of EU Affairs
   Letter of the Slovenian National Assembly's delegation
   Position of the Irish - Houses of the Oireachtas
   Letter by Ms Mittag and Mr Irmer - Members of the German Bundestag' s delegation to the JPSG
   Developments during the Romanian Presidency
   Report by former Co-Chair Ms FLOREA on the last Europol Management Board meeting
   Consultation for the Draft Multiannual Programming by the Cypriot Delegation to the JPSG
   Position of the Domestic Policy and National Security Committee of the Croatian Parliament regarding the participation of the Danish Parliament in the JPSG on Europol

Amendments

   Comparative table of proposed amendments to the Rules of Procedure
   Amendments tabled by the Co-Chairs of the JPSG on the Danish participation in the JPSG (outcome of the Working Group)
   Amendment from the Delegation of the European Parliament to the JPSG
   Amendments from the Portuguese Delegation to the JPSG
   Amendments from the delegation of the Czech Chamber of Deputies
   Amendments from the Dutch delegation
   Joint amendments tabled by the German delegation, Croatian delegation and Romanian delegation to the JPSG
   Amendment by the German delegation (Bundestag & Bundesrat) to the JPSG
   Letter and amendment from the Head of the Delegation of the Swedish Parliament (the Riksdag) to the JPSG
   Amendments from the Cypriot Delegation to the JPSG

Utfrågningar

I enlighet med artikel 193 i arbetsordningen får utskott anordna utfrågningar med sakkunniga om en sådan utfrågning är nödvändig för dess arbete i ett visst ärende. Utfrågningar kan även anordnas gemensamt av två eller flera utskott. De flesta utskott anordnar regelbundna utfrågningar eftersom utfrågningarna gör det möjligt för utskotten att lyssna till sakkunniga och anordna diskussioner om viktiga ämnen. På den här sidan hittar du all tillgänglig information som rör utskottsutfrågningar, bl.a. program, kallelser och inlägg från talare.

Workshoppar

Workshopparna anordnas av utredningsavdelningarna och administreras i enlighet med budgetförordningen. De är inte nödvändigtvis offentliga, men kan hållas under ett utskottssammanträde.

Workshopparna gör det möjligt för ledamöterna att ställa frågor till och diskutera med experter på områden som rör parlamentets verksamhet eller som är av aktuellt intresse.

Andra evenemang

Övriga evenemang med politisk anknytning.