Европол: агенцията на ЕС за борба с международната престъпност и тероризма

Заплахата от престъпни и терористични мрежи изисква адекватен международен отговор, част от който е Европейската полицейска служба, позната като Европол. Тази агенция на ЕС подпомага обмена и анализа на информация между държавите-членки в сферата на правораздаването и сигурността. На 30 ноември комисията по граждански свободи гласува за увеличаване на ролята на службата в борбата с тероризма. Прочетете повече за дейността на Европол.

Europol: Assisting Member States in fighting international crime  ©AP Images/ European Union-EP
Европол предоставя на страните-членки възможности за съхраняване и проследяване на информация, свързана с престъпления и терористични заплахи ©AP Images/ European Union-EP

Като агенция на ЕС Европол съдейства за подобряване на сътрудничеството между страните-членки за предотвратяване и борба с тежките престъпления с международен характер. Тя работи в области като трафик на наркотици и на хора, детска порнография, кражби на автомобили, електронни престъпления, пране на пари и фалшифициране на евро.


Служителите на Европол нямат право да извършват арести или да водят разследвания в страните-членки. Те оказват съдействие чрез разпространяване и анализ на събрана информация, оценки на заплахата и предоставяне на опит и обучения. Благодарение на тази помощ страните-членки извършват над 18 000 трансгранични разследвания всяка година.


През това лято бе обявено, че Европол ще координира екип за разследване на електронни престъпления, включващ експерти от различни европейски страни. Целта ще бъде да се проследи и разруши присъствието на „Ислямска държава“ в социалните мрежи, което се смята, че е основен фактор за набирането на бойци от Европа и други държави.


Европол възниква през 90-те години на ХХ век, но получава статут на пълноправна агенция на ЕС през 2010 г.

Интервю с директора на службата Роб Уейнрайт (април 2015 г.)

Допълнителна информация

След последните атаки в Париж ЕП гласува да направи европейската полицейска служба Европол по-ефективна в работата със страните-членки.