Равенство на половете: депутати настояват за по-голям напредък в ЕС

Европейският съюз и страните в него трябва да засилят усилията си за преодоляване на различията във възможностите за кариера на жените, призовава доклад на ЕП.

Гледайте видеоматериала, за да научите повече за усилията на ЕС за намаляване на разликите по полов признак

„Имаме нужда равенството на половете да се завърне на върха на политическия дневен ред на ниво ЕС“, заяви авторът на доклада Ернест Уртасун (Зелени/ЕСА, Испания)


Неравенствата между мъжете и жените в ЕС се изкореняват трудно. Според индекса на Европейския институт за равенството на половете в ЕС като цяло е извървян около половината от пътя към целта. По скала от 1 до 100, където 100 означава пълно равенство, общият показател за ЕС по данни от 2012 г. е 52,9, което е напредък от само 1,6 точки спрямо 2005 г. България е сред последните страни в класацията с резултат от 38,5 (вижте таблицата по-долу)


С настоящия темп на напредък ще са необходими още 70 години, за да се постигне равенство в заплащането на мъжете и жените, показват оценки на Европейската комисия.


Неравенството в числа


Цитираните в парламентарния доклад данни показват, че заетостта сред жените в ЕС е достигнала исторически връх от 64% през 2015 г. В същото време заетостта сред мъжете е 76%, а четири пъти повече жени, отколкото мъже, работят на непълно работно време. Това се обяснява с по-високите отговорности за жените в семейния живот: те извършват около три четвърти от домакинската работа и две трети от родителските задължения.


Средностатистически жените са по-добре образовани, но имат по-ниски доходи от мъжете, като разликата в заплащането между половете е изчислена на 16,1% през 2014 г. При пенсиите тази разлика е още по-голяма - 40,2% през 2014 г., като в половината от страните-членки тя се увеличава.


Представителството на жените в националните парламенти се разраства - през 2005 г. 21% от депутатите в страните-членки са били жени, а през 2016 г. техният дял е 28%. За същия период в Европейския парламент делът на жените евродепутати се е увеличил от 30% на 37%.


Докладът на ЕП


Приетият текст подчертава нуждата от създаване на правна рамка за подобряване на баланса между личен и професионален живот. Той също така посочва, че политиката на икономии в последните години е засегнала жените в по-голяма степен - в публичния сектор работят повече жени и съкращенията в него съответно се отразяват повече върху тях. Намаляването на социалните и здравните разходи също поставя допълнителна тежест върху жените предвид техните традиционни функции в семейството.


Индекс за равенството на половете по страни (данни 2012 г.)


ЕС28

52,9

Австрия         

50,2

Люксембург

55,2

Белгия

58,2

Малта

46,8

България

38,5

Полша

43,7

Великобритания

58,0

Португалия

37,9

Германия

55,3

Румъния

33,7

Гърция

38,3

Словакия

36,5

Дания

70,9

Словения

57,3

Естония

49,8

Унгария

41,6

Ирландия

56,5

Финландия

72,7

Испания

53,6

Франция

55,7

Италия

41,1

Холандия

68,5

Кипър

44,9

Хърватия

39,8

Латвия

46,9

Чехия 

43,8

Литва

40,2

Швеция

74,2


Индексът за равенството на половете е сформиран чрез оценяване на постигнатото в шест области (работа, заплащане, обучение, време, власт и здраве). Най-ниският резултат е 1, най-високият е 100 (пълно равенство). Източник: Европейски институт за равенство на половете

Прочетете какво прави ЕС за утвърждаване на равенството на половете.