"Бисквитките" в Интернет: ЕП обмисля нов подход в електронните комуникации

Нови правила са на път да променят начина, по който е защитена нашата лична информация онлайн, започвайки с бисквитките, следящи как ползваме Интернет.

Нов регламент за защитата на личните данни онлайн може да промени начина, по който даваме съгласие на уебсайтове да следят нашето поведение в Интернет.  Тази информация се съхранява чрез т.нар. „бисквитки“, които към момента трябва да приемем (или отхвърлим) за всеки уебсайт поотделно. Новият регламент обаче предвижда това да става само веднъж на ниво браузър или за определено устройство.

 

Разговаряхме по темата с Марю Лауристин (С&Д, Естония), която представя своя доклад по предложенията пред комисията по граждански свободи. Гласуването по текста в комисията е предвидено за октомври 2017 г.

 

Г-жо Лауристин, защо е необходимо да актуализираме настоящите правила за неприкосновеността на личния живот онлайн?

 

Тази директива е създадена през 2002 г.; можете да си представите колко неща са се изменили от тогава! Най-важните промени са свързани с това как се случва обменът на информация между хората: ние вече не го правим по телефона и дори не толкова с имейли, а чрез различни социални медии: Instagram, WhatsApp, Messenger и така нататък. Всички тези инструменти и канали не са обхванати от предишната директива.

 

Освен това законодателството ще бъде въведено във всички държави-членки по сходен начин, така че ще има еднакво ниво на защита.

Марю Лауристин
Марю Лауристин е авторка на доклада на ЕП за новите правила за защита на личните данни онлайн

Какво предвиждат новите предложения по отношение на приемането или отхвърлянето на „бисквитки“ на уебсайтове?

 

Ще имате възможност да приемете „бисквитките“ във Вашия браузър, на уебсайта или на Вашия смартфон. Например, аз предпочитам моето местоположение да бъде следено, защото бих искала да знам къде е телефонът ми, ако го загубя, или бих искала да ползвам приложението за превоз на Uber и затова му давам възможност то да ме проследи. Контролът върху личното пространство трябва да принадлежи на нас, а не на някого другиго.

 

Разработчиците и доставчиците на услуги имат задължението да предоставят достатъчна, разбираема и проста информация. Трябва да има повече общуване между доставчика и потребителите. Смятам, че това също така ще даде конкурентно предимство на европейската индустрия. Лично аз познавам малки фирми, в които млади хора работят по иновативни решения как да защитят личната информация на потребителите.

 

Европейски издатели изразиха притеснения, че промяната в начина на приемане на „бисквитки“ ще даде твърде много власт на големите играчи в Интернет, които контролират браузърите - мястото, където ще бъде давано съгласие за използването на данните. Как гледате на това?

 

Ние сме добре запознати с тези притеснения и ги приемаме много сериозно. Когато разглеждахме текста, предложен от Комисията, и го обсъждахме с тези, които са засегнати, стана ясно, че мнозина са много разтревожени, че най-големият доставчик на браузър е Google.

 

Нашето решение на проблема е да дадем на потребителите различни нива на избор. Ние искаме настройките по подразбиране да са „никакво следене“. Всички ние трябва да имаме адекватна информация какво означават различните „бисквитки“. След това ние бихме дали съгласие в зависимост от интересите си. Европейските компании ще представят по-активно това, което предлагат, за да можем да направим действително информиран и осъзнат избор.

Ние искаме настройките по подразбиране да са „никакво следене“
Марю Лауристин (С&Д, Eстония)