Парламентът предлага мерки за по-дълъг живот на продуктите

Депутатите искат да се въведат минимални изисквания за издръжливост на продуктите, да се насърчат поправките и да се осигури повече информация на потребителите.

В борбата срещу планираното остаряване Парламентът иска да се зададат минимални критерии за издръжливост на продуктите.

Средният смартфон издържа под две години, толкова изкарват и дрехи, обувки и играчки, а компютри, колела и спортно облекло се развалят след 3-4 години, показват данни. Парламентът прие на 4 юли доклад, призоваващ за конкретни мерки срещу пилеенето на пари, ресурси и енергия, свързано с бързото остаряване на продуктите.

 

По-високи стандарти и модулен дизайн

 

Депутатите искат да видят продукти, които издържат дълго. Те призовават за минимални стандарти, които могат да бъдат въведени с помощта на европейските организации за стандартизация.

 

Авторът на доклада на ЕП Паскал Дюран (Зелени/ЕСА, Франция) предлага стоките да бъдат изградени на модулен принцип, за да могат да бъдат лесно поправяни и усъвършенствани. Други възможни решения са използването на материали, които са лесно заменими, и способи на производство, които позволяват последваща поправка (например, да могат да се разглобяват с отвертки).

 

Според изследване Евробарометър 77% от потребителите предпочитат да поправят, отколкото да заменят, нещо счупено.

 

77%

от европейците биха опитали да поправят развален уред, преди да купят нов

Замислено да се счупи

 

Парламентът иска също така да се вземат мерки срещу вграждането на дефекти в уредите, за да спрат те да работят на определена дата или след определен брой цикли. Тъй като това е трудно да бъде доказано, депутатите приканват Комисията да изгради независима система, която да се произнася по подобни случаи.

 

По-ясно обозначаване на живота на продуктите

 

Данните на друго изследване Евробарометър показват, че над 90% от европейците смятат, че продуктите трябва да съдържат върху етикета си информация за очаквания си живот. Депутатите призовават да бъде въведена такава схема на обозначения.

 

„Ако потребителят види продукт, който е с 30-40% по-евтин и изглежда, че работи точно толкова добре, без да знае, че машината ще се счупи след две години вместо десет, той естествено ще избере по-евтиния продукт“, обяснява докладчикът Паскал Дюран.

 

Към по-устойчив икономически модел

 

Удължаването на жизнения цикъл на продуктите е предизвикателство за производителите, но и възможност за малкия бизнес и онези кампании, които търсят конкурентни предимства на база на качеството, а не на цената.

 

Инициативата се вписва и в т.нар. „кръгов модел на икономиката“, който е насочен към намаляване на количеството отпадъци чрез повторно използване, рециклиране и поправка на продукти.

Поправи, използвай повторно, рециклирай - как работи кръговата икономика