Вещества, причиняващи рак: ЕП приема мерки за по-безопасни работни места

Ракът причинява над половината смъртни случаи, свързани с работното място. Актуализирани правила на ЕС ограничават рисковете от излагане на опасни субстанции.

Работник в специален костюм, занимаващ се с контрол върху буболечките, пръска в затворено помещение
Парламентът гласува мерки за подобряване на защитата на работниците ©AP Images/European Union-EP

ЕС е приел правила, които целят да намалят риска от сериозни заболявания сред работещите. Регулирано е присъствието на редица вредни вещества на работните места, като списъкът с вещества се преглежда и актуализира редовно. Има и отделни правила за защита на работещите от азбест.

Контрол на опасни вещества на работните места


Директива от 2004 г. налага изисквания за ограничаване на присъствието на вредни вещества на работното място, които могат да причинят рак или генетични мутации. Депутатите актуализираха правилата на ЕС за ограничаване на присъствието на вредни вещества на работните места през февруари 2022 г.

Промените разширяват обхвата на директивата, която вече включва не само вещества, причиняващи рак или мутации, но и потенциално опасни субстанции за репродуктивното здраве. Налагат се ограничения за присъствието на акрилонитрил и никелови съединения на работните места и се намалява лимитът за присъствие на бензен.

Освен това в рамките на преговорите със Съвета депутатите включиха изискване за по-добро запознаване на здравните работници с потенциално опасни продукти, с които те боравят. Европейската комисия трябва да подготви списък и инструкции за работа с такива продукти до края на 2022 г.

Промени в правилата през годините


През 2017 г. при първите изменения на директивата евродепутатите добавиха 11 субстанции към списъка с контролираните вещества, а през декември 2018 г. ‒ още осем, сред които бяха газовете, отделяни при изгаряне на дизелово гориво, и отработено моторно масло.

При трети преглед на директивата през 2019 г. бяха добавени още пет субстанции към списъка с контролираните вещества. Те включваха вещества, които се ползват при производството на никелово-кадмиеви батерии, обработката на цинк и мед, в лаборатории, електронни материали, строителство, здравеопазване и други сектори.

По-добра защита от азбест


Всяка година в ЕС умират повече от 70 000 души вследствие на заболявания, причинени от азбест.

През октомври 2023 г. Парламентът прие правила, които намаляват максималното допустимо ниво на излагане на азбест на работните места. Законодателният текст цели да защити работещите в ЕС и се основава на предварително споразумение, постигнато със Съвета през юни 2023 г.

Максималното допустимо ниво на азбест се намалява десет пъти - от 0,1 на 0,01 влакна азбест на кубичен сантиметър.

След шест години страните в ЕС ще трябва да започнат да използват по-модерна и чувствителна технология, известна като електронна микроскопия, която може да открива по-тънки влакна.

Парламентът призова за стратегия за премахване на всичкия азбест и за подобряване на съществуващите правила в резолюция, приета през октомври 2021 г

Рискът от рак на работното място


Около 52% от смъртните случаи в ЕС, свързани с работното място, са причинени от рак, посочва Европейската комисия. По-рядко причина за смъртта са сърдечно-съдовите заболявания (в 24% от случаите).

Най-често ракът на работното място засяга белите дробове, обвивките на телесните кухини (мезотелиоми - причинени от излагане на азбест) и пикочния мехур. Според оценки на Световната здравна организация всеки десети случай на рак на белите дробове е тясно свързан с рискове на работното място.

Особено застрашени са работниците в строителството, химическата промишленост, автомобилостроенето, производството на мебели, храни и облекла, дървообработващата промишленост и здравеопазването.